Energiek samenwerken | Teamcoaching

Teams waarbinnen de energie stroomt presteren beter. Iedereen wil werken in een team waar je energie van je collega’s krijgt ipv dat je dagelijks erop leegloopt. Alleen is een dergelijke samenwerking niet vanzelfsprekend.

Inzicht in elkaars drijfveren, gedrag, kwaliteiten & valkuilen, energiegevers & energievreters maakt dat je met mildheid naar jezelf en de ander leert kijken en zaken met uitstel van oordeel bespreekbaar kan maken.

In succesvolle energieke teams wordt het potentieel van elk individu en binnen het totale team optimaal benut zodat gezamenlijke doelen en ambities kunnen worden bereikt.

In het teamcoachingsprogramma ‘Energiek samenwerken’ komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt met name op de onderlinge samenwerking, interactie en energie uitwisseling. In veel teams spelen er zaken ‘onder de waterlijn’ die het energieniveau en functioneren van het team beïnvloeden. Dit zijn nu juist de onderwerpen die beetgepakt worden en bespreekbaar gemaakt worden.

Welke onderwerpen komen in tijdens het programma ‘Energiek samenwerken’ aan bod?

 • Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team.
 • Versterken van de onderlinge samenwerking, door bijvoorbeeld te werken aan luistervaardigheden, open communicatie en wederzijds begrip.
 • Het in kaart brengen van de individuele talenten en kwaliteiten van de teamleden en de afstemming daarvan, zodat ieders unieke eigenschappen optimaal ingezet kunnen worden.
 • Het in kaart brengen van de nodige competenties van het team en van de individuele teamleden. Via een opleidingsprogramma of individuele coaching kunnen de teamleden zich vervolgens verder ontwikkelen
 • Werken aan de besluitvorming rond een specifiek thema waarbij teamleden met een gedragen besluit een vergadering kunnen afronden.
 • Concrete afspraken op welke manier het energiek samenwerken (op afstand) kan worden gestimuleerd

Resultaat van dit teamcoachingprogramma

 • Meer energie en werkgeluk;
 • Meer vertrouwen, veiligheid en respect;
 • Meer verbinding en wederzijds begrip tussen teamleden onderling;
 • Verbeterde communicatie en samenwerking;
 • Meer eigenaarschap en op de gezamenlijke teamdoelen;
 • Heldere afspraken (hoe willen wij samenwerken);
 • Effectievere (online) teamvergaderingen / -meetings.

Ook geïnteresseerd hoe je de energie binnen jouw team weer kan laten stromen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijke intake of download alvast de gratis teamscan

De Teamscan is gebaseerd op de vijf frustraties van teamwork, zoals beschreven in het gelijknamige boek van Patrick Lencioni. Vanuit vitalogisch perspectief hebben we deze doorvertaald naar de ‘Cirkel van Verbinding’ omdat energiek samenwerken een continue proces is en hiermee een vliegwiel in gang gezet kan worden (zowel rechtsom in de positieve aanstekelijke zin als linksom in de negatieve besmettelijke zin).

Krijg binnen het team inzicht in;

 • het onderlinge vertrouwen
 • Teamcommunicatie
 • Mate van betrokkenheid
 • Eigenaarschap
 • Teamresultaten