ESF subsidie 2016 Duurzame Inzetbaarheid. In september start weer een nieuwe ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt € 12,5 miljoen vrij voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen ze plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.ESF-subsidie-duurzame-inzetbaarheid-2015

Op 11 mei 2016 j.l. werd deze subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren gepubliceerd in de staatscourant. De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar. Houd deze website in de gaten voor informatie over de regeling en voorlichtingsbijeenkomsten.

Direct meer informatie over de ESF subsidie neem dan contact op met onze subsidiespecialist, Arno de Vaan.

12,5 miljoen euro beschikbaar
De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar. Dit is geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%. Dit najaar zal er ook, net als in 2014 en 2015, een bedrag beschikbaar komen waar individuele arbeidsorganisaties een beroep op kunnen doen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden.

Een vitale kennismaking?
Maak van vitaliteit een prioriteit! Wilt u ook meer vitaliteit voor uw bedrijf of uw medewerkers? Wij gaan graag met u in gesprek over uw vitaliteitsmanagement en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en helpen u graag met uw ESF-subsidieaanvraag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.