Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is en de daaropvolgende economische crisis haar schaduw al vooruit werpt, is het juist nu zaak om te investeren in de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Hoewel we ook zien dat bedrijven juist nu geneigd zijn op de rem te trappen in plaats van te investeren in hun menselijke kapitaal.  Terwijl investeren in vitaliteit loont, niet alleen op de werkvloer maar ook op de balans. 

Investeren in vitaliteit……ja maar!
Als investeringen in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid als kostenpost worden gezien, komt hiermee ook direct de productiviteit van medewerkers onder druk te staan.

Redenen die bedrijven aandragen volgens het NPDI voor hun terughoudendheid in dergelijke investering zijn onder meer:

 1. we hebben verlies geleden tijdens de corona-crisis dus geen geld voor vitaliteit;
 2. we moeten nu productie leveren dus geen tijd voor vitaliteit;
 3. we zijn aan het overleven dus geen tijd en aandacht voor de langere termijn;
 4. ons verzuim is gigantisch gestegen dus deze moet eerst omlaag;
 5. veel medewerkers werken (tijdelijk) niet op kantoor dus communiceren en managen op
  afstand is lastiger;
 6. we hebben voor Corona al van alles ondernomen dus geen zin en energie om weer
  opnieuw op te starten;
 7. we hebben alles al ingekocht dus hebben verder niets nodig;
 8. onze medewerkers zijn tijdens Corona productiever geworden dus ik hanteer wat ze
  geleerd hebben en dat is voldoende.

De crisis is zeker geen sprookje
Dat de economische crisis bedrijven inderdaad flink onder druk zet is geen sprookje. Bedrijven krijgen te maken met ontslaggolven, reorganisatieplannen, bezuinigingen en stress. En vragen zich af hoe ze het schip op koers kunnen houden. Tegelijkertijd speelt de vraag wat de effecten hiervan zijn op het functioneren van hun medewerkers. Wat zijn de gevolgen voor hun betrokkenheid en productiviteit? Of voor hun mentale welzijn en fysieke conditie? Hoe om te gaan met werk-privéproblematieken? Zeer terechte vragen want de rol van medewerkers is cruciaal in tijden van crisis en heropbouw. De gevolgen voor zowel de continuïteit van de bedrijfsvoering als voor medewerkers zijn heel ingrijpend. Dit zorgt bij alle partijen voor veel onzekerheid en onrust. Maar juist in deze diepste crisis hebben werkgevers en werknemers elkaar meer dan ooit nodig. Het wordt alleen nog maar belangrijker om de gevolgen voor medewerkers en bedrijfseconomische doelstellingen met elkaar het hoofd te kunnen bieden.

Fit de crisis door
Om fit de crisis door te komen zullen bedrijven verder moeten kijken dan de crisis. Ook naar de tijd dat de arbeidsmarkt weer krapper wordt en de vraag opdoemt “Hoe kom in aan gemotiveerde en vitale medewerkers die de komende jaren bij ons blijven werken?”.
Bedrijven kunnen zich sterker en aantrekkelijker maken door juist nu in te zetten op menselijk rendement zodat veerkracht, ondernemerschap en verantwoordelijkheid van medewerkers wordt versterkt. Dit verhoogt eveneens hun productiviteit, welzijn en functioneren waardoor bedrijven beter kunnen presteren, innoveren en renderen. Bovendien zijn vitale organisaties ook creatiever in het zien en benutten van groeiplannen, kansen of andere verdienmodellen die voortvloeien uit de crisissituatie.

infographic-effect-van-vitaliteitstrajecten

Zet nu stappen vooruit!
Wat kun je ondernemen en wat kan houvast bieden in tijden van crisis?

Graag willen we je daarbij ondersteunen met onze expertise om samen te kijken hoe je de effecten van deze crisis kunt omzetten naar kansen voor zowel de organisatie als je medewerkers. Zet jij die stap vooruit of wil je hierover meer weten, neem dan contact op met Hanneke van Engelen via:

Hanneke van Engelen

Hanneke van Engelen

hanneke@vitalogisch.nl
06-41637172