Kosten-Baten analyse-Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI) tool

“Hoe kunnen we nou het rendement meten van onze investeringen in duurzame inzetbaarheid?” Het antwoord daarop is de KOBA-DI tool. Dit instrument is door TNO ontwikkeld. Dus wetenschappelijk onderbouwd en dat is wel zo prettig.

Wij zetten deze tool in omdat jij hiermee op relatief eenvoudige wijze inzicht krijgt in de huidige situatie van je organisatie op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Het geeft je inzicht op gezondheid, vakkennis, motivatie en werk-privé balans. Dat niet alleen binnen je organisatie maar ook in je branche (sectorgemiddelde/ benchmark). De tool is ontwikkeld om ons tijdens het gesprek over duurzame inzetbaarheid meteen een goede indruk te geven van het mogelijke rendement op jouw investeringen in duurzame inzetbaarheid.

Uitgangspunt in de gesprekken is dat in elke organisatie veel mensen rondlopen met een goede gezondheid, een stevige motivatie, veel actuele kennis en vaardigheden en een goede werk-privé balans. Deze mensen worden geacht optimale arbeidsprestaties te leveren. Nu en in de toekomst. Zij zijn ‘duurzaam inzetbaar’ en nu zeer waarschijnlijk ook optimaal ‘productief’.

Meestal lopen er in een organisatie ook mensen rond met een minder goede gezondheid, minder gemotiveerd, mogelijk verouderde kennis en vaardigheden of een verstoorde werk-privé balans. Deze mensen zijn minder inzetbaar. Dat kan erger worden de komende jaren. Zij zijn niet duurzaam inzetbaar en ‘kwetsbaar’. Dat heeft nadelige gevolgen voor hun productiviteit op dit moment, maar ook op de langere termijn. Bij een verminderde productiviteit krijg je minder ‘waar’ voor je geld (loonkosten). Er is dan sprake van ‘verspilling’, ook wel ‘grijs verzuim’ genoemd.

Door in te zetten op duurzaam inzetbaarheidsbeleid kun je een reductie van die verspilling realiseren. Hoe fijn is het als je voor hetzelfde geld meer productieve mensen hebt?!

De toegevoegde waarde van de KOBA-DI tool is:

  • inzicht in mogelijk rendement op investeringen in duurzame inzetbaarheid in €
  • zicht op huidige verspilling
  • vergelijking met branchegemiddelde
  • zicht op verschil tussen huidige situatie en gewenste situatie in €
  • onderbouwing voor investeringen in duurzame inzetbaarheid
  • effect van effectieve maatregelen direct zichtbaar in €
  • reflectie op bestaande en effectieve beleidsmaatregelen
  • biedt argumentatie voor HRM, Finance, directie, board, management, medewerkers
  • resultaten van DIX kunnen aan KOBA-DI gekoppeld worden
  • biedt extra argument voor DIX als monitor- en procesinstrument

Bekijk hier het filmpje van TNO over de KOBA-DI tool: