Mantelzorg en verzuim.  Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers vaker en langer ziek zijn dan collega’s die geen mantelzorgen zijn. Vijftien procent van de intensieve mantelzorgers oordeelde na twee jaar negatiever over de eigen gezondheid, tegen 8 procent onder niet-mantelzorgers. Dit blijkt uit het onderzoek “concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk” van het Sociaal Cultureel planbureau. Het langdurig ziekteverzuim van medewerkers steeg van 10 procent vóór het mantelzorgen naar 18 procent nadat de zorg was begonnen. Van de werkenden die na twee jaar nog mantelzorg leverden, was zelfs 25% minstens twee weken achter elkaar in een jaar ziek geweest.

De Sociaal-Economische Raad meldde eerder deze week dat de combinatie van betaald werk en mantelzorg of kinderopvang vaak leidt tot stress en gezondheidsklachten. Het aantal mantelzorgers stijgt, dit zal de komende jaren leiden tot een hoger ziekteverzuim. Wat daarnaast opvalt, is dat de mantelzorgers er niet voor kiezen om korter te gaan werken.  De hulp gaat vooral ten koste van de vrije tijd. Hierdoor groeit op termijn het risico op langdurig verzuim. Om dit te voorkomen is extra aandacht nodig voor de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers. Zorg er dus voor dat mantelzorg opgenomen is in uw vitaliteitsbeleid en dat mantelzorg bespreekbaar is en kijk samen naar mogelijkheden om het werk en de mantelzorgtaken goed te combineren.

Behoeften van mantelzorgers
mantelzorg-en-verzuimWat zijn nu de behoeften van mantelzorgers blijkt uit onderzoek van de FNV? Mantelzorgers met een baan hebben behoefte aan:

  • flexibele werktijden
  • de mogelijkheid om thuis kunnen werken
  • professionele hulp bij de zorg en hulp bij regelwerk en administratie.

Het FNV heeft ruim 2750 ondervraagd. De meeste mantelzorgers willen werken naast hun zorgtaken. De onderzoekers concluderen dat wie voor een naaste zorgt en blijft werken, meestal beter af is dan een mantelzorger zonder baan. Dat komt vermoedelijk doordat het werk een prettige afleiding is en er morele ondersteuning is van collega’s. Volgens de onderzoekers is het dus van belang dat werkgevers met mantelzorgers meedenken en de mogelijkheid biedt tot flexibele werktijden, thuiswerken en betaald verlof.

Gelukkig zien we dat steeds meer werkgevers hun werknemers ook deze mogelijkheden biedt voor mantelzorg. Volgens de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) geeft een derde van de werkgevers extra verlof bovenop de wettelijke mogelijkheden die er al zijn. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden. De helft van de werkgevers zou geen organisatorische problemen ondervinden door de combinatie arbeid en zorg. De AWVN stelt vast werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en dat verdere verruiming van de wettelijke mogelijkheden “onwenselijk” is. De arbeidskosten zijn er al door verhoogd.

Zwaar belast
logo-dagvandemantelzorgEen op de zeven mantelzorgers zegt zwaarbelast te zijn. Zij zijn wekelijks gemiddeld 28 uur kwijt aan de zorg voor familieleden of bekenden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS berekende dat ongeveer 2 miljoen mensen vorig jaar mantelzorg verleenden. Meestal wordt deze mantelzorg gecombineerd met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet! Daarom worden deze mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje gezet. Donderdag 10 november is het weer zover, dan is het ‘Dag van de Mantelzorg’. Door het hele land hebben welzijnsorganisaties, zorginstellingen, kerken, verenigingen, bedrijven en gemeenten activiteiten georganiseerd. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden of ze worden ervoor benaderd door hun eigen steunpunt.

Wilt u ook onderzoeken wat het u kost of juist oplevert om te investeren in flexibiliteit voor mantelzorgers? Met bijvoorbeeld de KOBADI tool krijgt u een goede indruk te krijgen van de ‘verspillingsreductie’ die kan worden bereikt.Wij gaan graag met u in gesprek over uw vitaliteitsmanagement en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.