De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen) een subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb.

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal €24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 te krijgen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject.

Je kan de SLIM subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen.​ Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor medewerkers.​ Praktisch implementeer je bijvoorbeeld:
  • Een methode om werknemers te stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding​ te blijven ontwikkelen
  • Een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers​
Wij geloven in zelfregie en een leven lang leren. Om medewerkers te stimuleren zich te ontwikkelen en zelfregie te pakken in hun werk is het van belang dat een organisatie een leercultuur creëert. Zo blijf je flexibel en innovatief.
Wil jij jouw organisatie toekomstbestendig maken? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag alles over de SLIM subsidie en hoe je die effectief en meetbaar kan inzetten.

Naast de SLIM-subsidie voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen (het STAP-budget). Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen vanaf 1 januari 2022 zo’n STAP-budget ter waarde van maximaal €1000 per persoon kunnen aanvragen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld inzetten om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.