Van POP naar PEP gesprek. Voor een bedrijf is het van vitaal belang dat werknemers continue ontwikkelen. Daarom is het zinvol om van tijd tot tijd een nieuwe Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op te stellen en hiervoor een PEP gesprek aan te gaan. Je medewerkers worden hierdoor blijvend uitgedaagd, wat bijdraagt aan hun motivatie en duurzame inzetbaarheid.

POP gesprek
Waar tot voor kort vooral gebruik van werd gemaakt om zowel je werknemers als je bedrijf verder te ontwikkelen was het zogenaamde Persoonlijk Ontwikkel Plan gesprek (POP-gesprek). In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een handig instrument waarmee je het beste in je werknemers naar boven kunt halen. Je maakt met dit plan concrete afspraken over de loopbaan van een werknemer. Deze afspraken zijn gebaseerd op de persoonlijke ambities van je werknemer en de doelstellingen van je bedrijf. Helaas zie je vaak in de praktijk dat door de dagelijkse werkzaamheden een POP op de achtergrond kan raken omdat het initiatief voor dit POP gesprek bij de leidinggevende of werkgever ligt, waardoor er uiteindelijk niets of weinig van de plannen terechtkomt.

PEP gesprek
Maak daarom van je POP gesprek een PEP gesprek. Een gesprek waarbij het initiatief bij de medewerker ligt vanuit een intrinsieke motivatie en waar je medewerkers met meer energie en zin naar buiten gaat dan dat hij/zij het gesprek in gegaan was. Hoe doe je dat? In het PEP gesprek wordt vooral de focus gelegd op:

  • Openheid & Vertrouwen. Stel jezelf kwetsbaar op en maak eventuele problemen in het ontwikkelingstraject vroegtijdig, en zonder oordeel, bespreekbaar en vraag medewerkers welke oplossingen zij zelf zien. Zo voorkom je dat de frustratie zó hoog oploopt dat medewerkers gedemotiveerd raken.
  • Positiviteit & Toekomstgericht. Sta niet te lang stil bij eventuele tegenslagen en concentreer je vooral op de oplossingen. Maximaal 20% van de tijd terugkijken en minimaal 80% van de tijd vooruitkijken. Ook welgemeende complimenten voor de prestaties of inzet van medewerkers (in termen van gedrag) helpen om de insteek van het ontwikkelingstraject positief en de motivatie op peil te houden.
  • Realistische doelstellingen. Maak de doelstellingen SMART en stel de doelen eventueel bij als ze onuitvoerbaar blijken of als concrete resultaten te lang op zich laten wachten waardoor medewerkers gedemotiveerd lijken te raken.
  • Walk & Talk. Ga niet op een suf kantoor zitten maar ga wandelen (liefst buiten) en creëer dus een omgeving waar je energie van krijgt.

Vitalogisch helpt organisaties, leidinggevenden en medewerkers om van POP gesprekken, PEP gesprekken te maken. Neem vrijblijvend contact met ons op om te onderzoeken wat deze PEP gesprekken jouw bedrijf op zou kunnen leveren.