Hybride werken, een vloek of een zegen?

Afgelopen dinsdag schreef Ertan Basekin voor NU.nl een artikel over werkstress waarin hij inzoomt op de factoren waardoor werkstress
in de toekomst verder zal toenemen. Hij belicht hierin ook het voordeel van hybride werken, daar waar het kan. Er is al veel geschreven over de voordelen van hybride werken. En die zijn er ook echt, maar in hoeverre is hybride werken een vloek of een zegen?

De voordelen van hybride werken op een rijtje:

 • Flexibiliteit: Hybride werken geeft werknemers de mogelijkheid om hun werktijden en -locaties aan te passen aan hun individuele behoeften en omstandigheden 👉betere privé-werk cadans
 • Kostenbesparing: Werknemers besparen op reiskosten en reistijd. Werkgevers besparen op kantoorruimte en overheadkosten 👉 minder fysieke aanwezigheid op kantoor.
 • Verbeterde productiviteit: Sommige werknemers vinden het prettiger en productiever om thuis of op een andere locatie te werken, zonder de afleidingen van een kantooromgeving 👉productiviteit stijgt
 • Talentwerving en -behoud: Hybride werken kan aantrekkelijk zijn voor potentiële werknemers 👉flexibiliteit en privé-werk cadans. Het kan ook
  helpen bij het behouden van bestaand talent privé-werk cadans 👉autonomie en keuzevrijheid
 • Duurzaamheid: Minder woon-werkverkeer resulteert in een vermindering van de CO2-uitstoot 👉 meer duurzame levensstijl & positieve impact op milieu.
 • Diversiteit en inclusie: Hybride werken kan ook bijdragen aan een meer diverse en inclusieve werkomgeving door werknemers met verschillende behoeften en achtergronden 👉 flexibiliteit en passend

Het is echter belangrijk op te merken dat hybride werken ook uitdagingen met zich mee kan brengen.

𝐖𝐞 𝐡𝐞𝐛𝐛𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐝𝐞𝐥𝐞𝐧 van hybride werken 𝐨𝐨𝐤 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐢𝐣𝐭𝐣𝐞 𝐠𝐞𝐳𝐞𝐭:

 • Verminderde teamcohesie: Door de fysieke afstand tussen teamleden kan de teamcohesie afnemen 👉 minder verbinding, minder effectief
 • Communicatie-uitdagingen: Hybride werken kan communicatiebarrières creëren, vooral tussen werknemers die op verschillende locaties werken 👉 moeilijker spontane gesprekken voeren, informatie uit te wisselen en problemen snel op te lossen.
 • Ongelijkheid: Niet alle werknemers hebben dezelfde mogelijkheden of omstandigheden om vanuit huis te werken 👉 inclusiviteit onder druk\
 • Gebrek aan structuur en discipline: Voor sommige werknemers kan de overgang naar hybride werken leiden tot een gebrek aan structuur en discipline 👉 minder productief, meer kans op continue aan staan 👉 burn-out ligt op de loer
 • Mentale gezondheidsproblemen: Langdurig thuiswerken kan eenzaamheid en isolatie veroorzaken 👉 verhoogd risico op stress, angst, depressie en sociaal isolement
 • Technische uitdagingen: Hybride werken vereist betrouwbare technologieën en infrastructuur 👉 Technische storingen of slechte connectiviteit 👉 vermindering productiviteit, meer verhoging frustratie

Het is dus belangrijk om ook de nadelen te erkennen en de grenzen tussen werk en privé en het behouden van effectieve communicatie en samenwerking binnen teams te bewaken. Dit kan onder meer met het implementeren van effectieve communicatieprotocollen, het bieden van ondersteuning voor thuiswerkers en het bevorderen van een cultuur dat inclusie en gelijkheid omvat. Effectieve beleidsmaatregelen en ondersteuning van werkgevers en werknemers zijn daarom essentieel om ervoor te zorgen dat hybride werken de werkdruk daadwerkelijk verlicht en bijdraagt aan een gezonde werkomgeving, meer vitaliteit en dus ook een verhoogde duurzame inzetbaarheid. In tijden van arbeidskrapte, vergrijzing en meer behoefte aan mantelzorg is dat geen luxe.

Conclusie:

Hybride werken kan zowel een vloek als een zegen zijn. Het is dus belangrijk om met elkaar tot een passende oplossing te komen, zodat mentaal en sociaal welzijn sterker wordt en ook blijft. Dan blijven mensen vitaal en verbonden en zijn ook duurzaam inzetbaar. In deze tijd van vergrijzing, arbeidskrapte en meer behoefte aan mantelzorg is dat geen luxe.

Onze collega Saskia Goutziers schreef dit blog voor ons. Geprikkeld en wil je meer weten over hoe jij het mentaal welzijn van je medewerkers kunt bevorderen? Neem dan contact op met Saskia via saskia@vitalogisch.nl of bel naar 040 2824711.

Saskia Goutziers - Vitalogisch

Saskia Goutziers
saskia@vitalogisch.nl
06- 22 800 466