Wat is Vitaal leiderschap?

Onze samenleving heeft grote behoefte aan vitale leiders. Mensen die in staat zijn om bedrijven en organisaties met een ziel te (bege)leiden en die het hoogste belang dienen van hun collega’s, onze maatschappij en onze planeet. Zelfbewuste, compassievolle en energieke mannen en vrouwen die een context weten te creëren waarin collega’s worden gehoord, gezien en gewaardeerd voor de talenten en kwaliteiten die zij brengen. Een veilige omgeving waarin hun authenticiteit en individuele behoeften worden gerespecteerd, zodat zij zich verbonden voelen met zichzelf en met elkaar, en aan gemeenschappelijke doelen kunnen samenwerken.

Een vitaal leider weet mensen (zichzelf en anderen) zodanig te beïnvloeden dat ze maximaal gemotiveerd zijn, hun eigen richting kiezen en daarmee optimaal presteren. Vitaal leiderschap is niet voorbehouden aan managers. Ook de receptionist, de productiemedewerker en de accountant kunnen anderen inspireren en zo, als natuurlijk leider, navolging krijgen. Om een optimale groei en een maximale energie en motivatie te bereiken – bij jezelf of je team – moet volgens de zelfdeterminatietheorie (ZDT) aan drie psychologische basisbehoeften worden voldaan:

 • De behoefte aan verbondenheid
  Verbinding met jezelf, je team en de organisatie. Samen dingen oppakken en gemeenschappelijke doelen bereiken. ‘Ik hoor erbij.’
 • De behoefte aan autonomie
  Het gevoel dat niet alles voor jou bepaald wordt. Zelf mee kunnen denken en mee kunnen doen. ‘Ik kan het zelf.’
 • De behoefte aan competentie
  Weten dat je een taak of verantwoordelijkheid aankunt. Dit vergroot je zelfvertrouwen. ‘Ik kan het.

Worden deze drie basisbehoeften vervuld, dan leidt dat tot meer werkgeluk, meer vitaliteit en meer verbinding met de organisatie en haar doelstellingen.

De weg naar meer zelfregie
De tijd waarin we leven, vraagt om steeds meer leidinggeven op afstand en van medewerkers eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Dus wil je het eigenaarschap bij je medewerkers vergroten? Creëer dan een context waarin mensen zich veilig voelen en alles durven te zeggen. Aan jou als vitaal leider dus de taak om een klimaat te creëren waarin mensen helemaal zichzelf durven zijn. Wat daar voor nodig is? Verbinding en vertrouwen!

Hoe je een stimulerende context creëert waarin medewerkers zelf de regie durven te nemen over hun leven en loopbaan leer je in het programma Vitaal Leiderschap. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over dit unieke en effectief bewezen programma voor leidinggevenden.

Training Vitaal Leiderschap
Een effectieve en inspirerende training voor leidinggevenden waarbij concrete handvaten worden aangereikt om vitaliteit in brede zin op een goede manier bespreekbaar te maken met medewerkers en de aandacht te brengen en te houden ten einde de energie in de organisatie te verhogen. Het blijkt in de praktijk best lastig om gezondheid en vitaliteit bespreekbaar te maken met medewerkers. In deze training creëren we een gemeenschappelijke taal rondom het begrip vitaliteit. Wat kun je verwachten:

 • Wat is Vitaal Leiderschap en wat levert het op;
 • Jouw eigen vitaliteit “Is jouw zaag nog scherp?”;
 • Creëren van een vitaal werkklimaat binnen het team/organisatie;
 • Signaleren van gezonde en ongezonde stress bij medewerkers;
 • Voeren van een effectieve vitaliteitsdialoog.

Masterclass: Vitaal Leiderschap Outdoor
Onze samenleving heeft grote behoefte aan vitale leiders. Zelfbewuste en energieke mensen die een context weten te creëren waarin we worden gehoord, gezien en gewaardeerd voor de talenten en kwaliteiten die we meebrengen. Vitaal leiderschap is daarmee niet voorbehouden aan leidinggevenden. Deze outdoor masterclass is gebaseerd op het Noorse Friluftsliv, wat staat voor ‘leven in de buitenlucht’. Bij Friluftsliv gaat het om verbinding, met de natuur én met elkaar. Deze masterclass is voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn/haar eigen leiderschapskwaliteiten en hierbij de kracht van het buiten zijn wil ervaren. Wat kun je verwachten:

 • Wat is vitaal (zelf) leiderschap?
 • Prikkelen van de zintuigen
 • Je krijgt (meer) inzicht in je eigen leiderschapskwaliteiten; wat zijn ze en hoe zet ik ze in?
 • Oprechte tijd en aandacht om te verdiepen in jezelf
 • Natuur bewust ontdekken als rustpunt

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over vitaal leiderschap.