TNO Duurzame InzetbaarheidsIndeX-scan (DIX)

Hoe is het met jouw duurzame inzetbaarheid gesteld of dat van je medewerkers? De Duurzame Inzetbaarheid IndeX-scan (DIX) van TNO geeft je een goed beeld. Beantwoord ongeveer 50 vragen over je persoonlijke inzetbaarheid. Aan bod komen gezondheid en energie, motivatie en betrokkenheid, werk-privé balans, kennis en vaardigheden voor nu en in de toekomst (huidig functioneren en je toekomstverwachting). Zo krijg je met DIX heel snel inzicht in hoe jouw duurzame inzetbaarheid ervoor staat.

De scan wordt online aangeboden via een persoonlijk dashboard in een beveiligde omgeving. Dus de privacy van jou en je medewerkers is gewaarborgd. Direct na het invullen krijg je persoonlijke feedback en een rapport over jouw resultaat. Het resultaat geeft een helder inzicht over je eigen gezondheid, motivatie en ontwikkeling. Dit biedt een uitstekende basis om aan de slag te gaan met jouw belangrijke thema’s. Zo kun je een persoonlijk actieplan maken gericht op de verbeterpunten die zichtbaar worden uit de test. Daarnaast is het een goede Nulmeting (en tussenmetingen) ter ondersteuning van prioriteitstelling welke thema’s aandacht verdienen op het gebied van vitaliteit.

Deze scan kan je zowel op individueel voor medewerkers als op organisatieniveau inzetten. Om een goed beeld op organisatie te krijgen is het van belang dat er minimaal 30 mensen deelnemen aan de scan.

Bekijk het filmpje van TNO voor meer uitleg!