Co-creatie en Vitaliteitsbeleid

Een goed vitaliteitsbeleid ontstaat niet zomaar en ontwikkel je bij voorkeur in samenwerking met een afvaardiging van alle stakeholders. Het in het leven roepen van een ambassadeursteam is dan een goed idee. Door met ambassadeurs te werken creëer je toegang tot waardevolle informatie, werk je samen aan passende interventies, trek je samen op in het vergroten van de bewustwording over vitaliteit bij alle medewerkers en bereik je in relatief kortere tijd meer draagvlak om van vitaliteit een prioriteit te maken.

Dat laatste heb je ook nodig om tot een succesvolle implementatie te komen. Je wilt immers duurzame gedragsverandering stimuleren, zodat alle medewerkers zich vitaler en gezonder voelen en meer werkplezier en dus levensgeluk ervaren.

Inventariseren

“Data is key”, we horen het maar al te vaak. En het mooie is, het is nog waar ook. Naast dat je via PMO’s, MTO’s en Vitaliteitsscans data kunt verzamelen is het ook zeer belangrijk om in je organisatie op te halen wat er leeft, welke behoeften hebben de medewerkers, de verhalen achter de data ophalen. Is er onderstroom in je organisatie? Probeer dan met behulp van je ambassadeursteam te achterhalen waardoor dit veroorzaakt wordt.

Ontwikkelen

Op basis van de opgehaalde informatie ga je samen met je ambassadeursteam aan de slag om de behoeften van de organisatie te vertalen naar een passend integraal vitaliteitsbeleid. Een integraal vitaliteitsbeleid sluit aan op de visie, missie en kernwaarden van je organisatie en bevat maatregelen die gericht zijn op het bevorderen van het algeheel welzijn. Het gaat dan om maatregelen met betrekking tot bewustwording en ontwikkeling op zowel fysiek, mentaal, sociaal als spiritueel (zingeving) welzijn.

Implementeren

De implementatiefase kan verschillende vormen hebben. Het is namelijk sterk afhankelijk van wat de behoeften van je organisatie zijn op de korte en de lange termijn. Daarnaast valt en staat het bij de inzet van goede communicatie en vitaal leiderschap. Ook hier heb je je ambassadeurs weer hard nodig. Zij kunnen je namelijk vertellen welke (werk)vormen het meeste aanspreken bij de medewerkers. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol in het motiveren en enthousiasmeren van de medewerkers om deel te nemen aan de diverse programma’s die je samen met hen bedacht hebt. Opnieuw co-creatie dus. 😊

Pfffff & co-creatie

We horen het je denken; “Dat is best een hele kluif om naast mijn vaste taken om erbij te doen!” Dat begrijpen wij heel goed. Ook hier geldt; in co-creatie is veel mogelijk. Bel ons op 040 28284711 of mail naar info@vitalogisch.nl voor een energieke afspraak. Onze vitalogen staan voor je klaar!