ESF+ subsidie 2021-2027. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe ESF+ subsidie. Welke doelgroepen worden er opgenomen in het ESF+ programma en wat voor soort activiteiten worden nu subsidiabel? Hierop kan nog geen definitief antwoord worden gegeven omdat de onderhandelingen nog bezig zijn.

Het ministerie van SZW kan wel al de voorgenomen richting delen. Dit is reeds eerder gebeurd in de Kamerbrief over de uitvoering van het ESF+ . In de concept-contourennotitie programmering wordt meer duidelijk over de voorgenomen richting van het ESF+. De opgenomen contouren voor de ESF-programmering in deze notitie zijn gebaseerd op de voorstellen van de Europese Commissie en zijn afhankelijk van het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen. Meer informatie volgt zodra hierover meer bekend is.

Budgetten en voorwaarden (EU verordeningen) zijn nog niet vastgesteld. Samenvattend houdt de ESF+ subsidie 2021-2027 het volgende in:

  • Looptijd: 2021 t/m 2027 (met uitloop naar 2030)
  • Verwacht totaalbudget: € 414 miljoen over 7 jaar.
  • Doelgroep: kwetsbare werkenden en werkzoekenden.
  • Aanvragen door: arbeidsmarktregio’s O&O fondsen, gemeenten, scholen vso en pro

Voornemen is om het ESF+ te focussen op het aan het werk helpen en het aan het werk houden van mensen (zowel werkzoekenden als werkenden) met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de 35 arbeidsmarktregio’s. Hierbij speelt ook opleiding en LLO een rol (zeker voor onderdeel gericht op kwetsbare werkenden).

LAATSTE NIEUWS: ESF+ uitgesteld tot 2022
Er is meer informatie over de voortgang van de ontwikkeling van het nieuwe ESF+-programma 2021-2027.

In december 2020 is er door de Europese regeringsleiders een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting voor de EU voor de periode 2021-2027. Nederland kan rekenen op een ESF+-budget van ruim € 413 miljoen voor de periode 2021-2027.

Gezien het feit dat er aanvullende ESF-middelen beschikbaar zijn gekomen om de effecten van de Coronacrisis te bestrijden en gezien het late akkoord op de relevante verordeningen, heeft SZW besloten om de start van het nieuwe ESF+ programma uit te stellen tot 2022. Op deze manier kunnen eerst de aanvullende ESF-middelen vanuit REACT-EU worden ingezet en kan daaropvolgend worden aangesloten met de uitvoering van het nieuwe ESF+-programma.

Een vitale kennismaking?
Vitalogisch kan u helpen bij de aanvraag van deze ESF subsidie voor DI.  Wij gaan graag met u in gesprek over uw vitaliteitsmanagement en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en helpen u graag met uw ESF+ subsidieaanvraag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.