Onderzoek ook eens de vitaliteit van je organisatie als geheel

Hoe zit het met de vitaliteit van de organisatie waar je werkt? We nodigen je graag uit om ook eens de vitaliteit van je organisatie als geheel te onderzoeken.

Als we denken aan vitaliteit in een organisatie denken we vaak aan de vitaliteit van de verschillende medewerkers. En richten we ons met interventies op de delen, de personen in een organisatie. Bijvoorbeeld de teams, de leidinggevenden of de individuele medewerkers. Maar zoals elk systeem is een organisatie meer dan de som der delen. Zeker met problemen die hardnekkig lijken te zijn, is het zinvol om de organisatie te bekijken vanuit het systeemdenken, oftewel systemisch werk.

Het systeemdenken is een benadering die kijkt naar het geheel. Dat wil zeggen dat er niet alleen naar de afzonderlijke delen (medewerkers) op zichzelf gekeken wordt, maar vooral ook naar de manier waarop zij een wisselwerking vertonen met elkaar en de omringende systemen, en naar hun plaats in het geheel.

Meer dan de som der delen

De organisatie is meer dan de som der delen. Daaronder verstaan we dat de organisatie op zichzelf ook een systeem is, en niet de optelsom is van verschillende systemen. Een organisatie heeft bijvoorbeeld verschillende medewerkers, die allemaal maar een bepaalde tijd bij de organisatie werken. Mensen stromen in, door en uit, producten en diensten veranderen. En toch heeft de organisatie een herkenbare cultuur, uitstraling of sfeer en blijf je de organisatie door de jaren heen aan zijn eigenheid herkennen. Dat hangt dus blijkbaar niet af van de verschillende mensen (delen) die er werken.

Op het moment dat je aan de slag gaat met de vitaliteit in een organisatie, is het precies om deze reden zinvol om niet alleen aan de slag te gaan met interventies gericht op de afzonderlijke delen, maar tevens te kijken naar de vitaliteit van het systeem als geheel. Dit vraagt dat je in plaats van in te zoomen, juist een paar stappen achteruit zet en uitzoomt. De organisatie als geheel gaat bekijken en vanuit hier patronen gaat ontdekken en herkennen. Als het ware met de luchtballon van deze foto rustig erboven gaat hangen en alles grondig bekijkt. Dit kan bijvoorbeeld door een organisatieopstelling of door systemisch advies.

Benieuwd wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Wij vertellen je graag meer. Neem hiervoor contact op met Maaike Kuijpers via maaike@vitalogisch.nl of bel haar op 040 2824711.

Maaike Kuijpers - Vitalogisch

Maaike Kuijpers
maaike@vitalogisch.nl
06- 24 21 19 99