De DI-Code voor organisaties

Download de gratis whitepaper

duurzaam-inzetbaarheid-code-di-code-voor-organisaties

De DI-code biedt organisaties een kapstok om aan de slag te kunnen met duurzame inzetbaarheid. Het is een doel dat de leiding onderschrijft en waar zij samen met hun werkenden en leidinggevenden voor gaan. Het helpt hen om duurzame inzetbaarheid concreet te maken.

Dit doet de code door:

  • Het begrip duurzame inzetbaarheid te duiden en daarmee de basis te leggen voor een gezamenlijk invulling van duurzame inzetbaarheid in een organisatie.
  • Uiteen te zetten hoe duurzame inzetbaarheid in de organisatie in concrete stappen bereikt kan worden.

Het uitgangspunt voor het werken met de code is dat organisaties het traject rond duurzame inzetbaarheid ingaan. Organisaties verkennen in een dialoog met hun werkenden en leidinggevenden knelpunten en zoeken gezamenlijk de best passende maatregelen om duurzame inzetbaarheid van werkenden in hun organisatie te faciliteren.

    Je naam*

    Je email*

    Telefoonnummer

    *Verplichte invulvelden