Vitaliteitsmanagement - Vitalogisch

Vitaliteitsmanagement

Wat is vitaliteitsmanagement?

Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen én daarmee het versterken van organisaties. Gezonde medewerkers leveren een gezond bedrijf op. Vitaliteitsmanagement bevat alle activiteiten van organisaties om hun medewerkers fit en vitaal te houden, zodat ze langer met plezier en gezond doorwerken en tijdens hun loopbaan optimaal functioneren.

Door de vergrijzing en de schaarste op de arbeidsmarkt moeten mensen langer doorwerken. Daarmee is vitaliteitsmanagement een zeer actueel onderwerp en is het noodzakelijk dat organisaties de tijd voor vitaliteit nemen.

Vitaliteitsmanagement legt dwarsverbanden tussen bestaande HR-activiteiten zoals:

 • arbo- en verzuimbeleid
 • gezondheidsbeleid
 • overig HR-beleid

Vitaliteitsmanagement is dus meer dan een rondje om het kantoor rennen en gezond voedsel in de kantine. Vitaliteitsmanagement is een mix van aandacht voor de fysieke fitheid van de werknemer en zeker ook voor zijn psychische gezondheid.

Medewerkers horen tegenwoordig tot op hogere leeftijd duurzaam inzetbaar te zijn. Hiervoor zijn naast HR-maatregelen zoals scholing en mobiliteit, ook andere Arbo-maatregelen nodig.

HR-instrumenten en functioneringsgesprekken, training en opleiding, functieaanpassing, flexibele arbeidsvoorwaarden en mobiliteit als Arbo- en gezondheidsmanagement. Dit vereist naast een gedragsverandering van de medewerker ook nieuwe organisatievormen die recht doen aan de kennis, het initiatief en het verantwoordelijkheidsbesef bij medewerkers.

Vitaliteitsbeleid

Al met al vraagt dit om een proactief integraal vitaliteitsbeleid. Onze vitaliteitsmanagers ontwikkelen graag samen met jou een passend vitaliteitsbeleid voor jouw organisatie. De genoemde thema’s en daarmee samenhangende duurzame inzetbaarheid van de medewerkers leiden tot een grotere noodzaak voor een goed vitaliteitsbeleid. Zo zorg je dat je als organisatie wendbaarder en weerbaarder bent tegen veranderingen. Een integraal vitaliteitsbeleid is uiteindelijk een essentiële voorwaarde voor een succesvolle organisatie.

Belang vitaliteitsmanagement

Zonder vitale medewerkers geen vitaal bedrijf. Zo simpel is het. Het doel van vitaliteitsmanagement is om het functioneren van de organisatie als totaal, positief te beïnvloeden in termen van continuïteit en productiviteit. Vitaliteitsmanagement is daarmee een essentieel onderdeel van het strategisch organisatiebeleid. Vitaliteitsmanagement gaat veel verder dan het voorkomen van verzuim of beperken van andere schadelast als gevolg van ongezondheid.

Vitaliteitsmanagement levert vitale medewerkers op. Zij

 • hebben meer plezier in hun werk
 • hebben meer energie om proactief te zijn
 • zijn creatiever en innovatiever
 • zijn communicatief vaardiger
 • zijn beter bestand tegen ziektes
 • kennen hun talenten en weten deze in te zetten in hun werk
 • hebben meer verantwoordelijkheidsbesef
 • zijn bijzonder goed gemotiveerd
 • inspireren hun omgeving

Maak werk van gezondheid!

“Maak werk van gezondheid! Tijd voor vitaliteit…. Heel vitalogisch! Toch?!”

Vitaliteitsmanagement in je bedrijf implementeren?

Hierbij adviseren wij organisaties op strategisch, tactisch en operationeel gebied. Vitalogisch helpt door middel van praktisch uitvoerbare maatwerkprogramma’s, trainingen en coaching, producten, organisaties vanuit deze strategische keuze tot operationeel actie over te gaan. Wij werken vanuit onze passie voor vitaliteit bij mens en organisatie, dit is onze specialisatie en ons vak. Onze vitalogische aanpak is praktisch, verrassend en mens- en resultaatgericht. Het Vita-Team daagt uit, biedt inzicht, geeft kennis, creëert bewustwording en motiveert van binnenuit.

Ik wil advies!