Onze methode - Vitalogisch

Onze werkwijze

Het is wetenschappelijk bewezen dat een gemiddelde gedragsverandering 66 dagen duurt. Wel zo fijn als je er zoveel tijd en aandacht aan besteed hebt dat het ook blijvend is. Wij geloven in een integrale aanpak voor maximale impact en blijvende gedragsverandering. Het advies, de trainingen en programma’s van Vitalogisch veranderen blijvend de houding en gedrag van jouw medewerkers. De kracht van deze programma’s schuilt in een unieke combinatie van meting, training, coaching en verankering.

Het Vita-Team van Vitalogisch volgt de unieke vitalogische werkwijze. Deze is praktisch en doelgericht, energiek en verfrissend en puur en oprecht. Invulling geven aan strategisch vitaliteitsmanagement is altijd maatwerk. Dat kan vanuit diverse invalshoeken en vraagt om de inzet van verschillende expertises.

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” – Albert Einstein

In vier stappen naar een vitalere organisatie:

Stap 1 – Analyseren

Om een goed beeld te krijgen starten we met een intake die bestaat uit gesprekken met sleutelfiguren, een uitgebreide behoeftebepaling en verschillende vita-scans. Op basis hiervan kan een 0-meting opgestart worden om uiteindelijk het resultaat te meten. We maken vaak gebruik van de door TNO ontwikkelde scans zoals de KOBA-DI en DIX.

Stap 2 – Inspireren en activeren

Met de bedrijfsdoelstellingen en de uitslag van de 0-meting wordt een maatwerktraject en bij de doelgroep behorende specifieke stappen bedacht. In co-creatie stellen we een implementatie- en communicatieplan op en wordt een leidende coalitie bepaald. Deze leidende coalitie is een afspiegeling van de organisatie. Zij laten als ambassadeurs voorbeeldgedrag zien en zetten het vliegwiel in gang.

Stap 3 – Vitaliseren en realiseren

Via training en coaching ondersteunt met digitale ondersteuning wordt het vitaliteitsbeleid omarmd, uitgerold en verder uitgedragen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning via een eigen DI-portaal, een digitale leeromgeving voor 24/7 vitaliteitsbegeleiding of een vitapp.

Stap 4 – Analyseren en agenderen

Je wilt weten waar je staat en of het vitaliteitstraject heeft opgeleverd wat je ervan verwachtte. Daarom evalueren we de behaalde resultaten. We sturen bij waar nodig en vieren samen de successen. Ook bedenken we samen met alle betrokkenen motiverende acties om de vitalisering te borgen en te verankeren voor een duurzame verbetering van de vitaliteit van jouw organisatie.

Vitaliteitsschijf van vijf

Alle vitaliteitstrajecten van Vitalogisch worden vanuit een holistische benadering opgesteld. We baseren elk plan op de vitaliteitsschijf van vijf (of een ander integraal vitaliteitsmodel zoals het positieve gezondheidsmodel van M. Hubert indien deze als ‘taal’ gekozen is binnen jullie organisatie). Onze vitaliteitsschijf van laat eenvoudig zien aan welke knoppen je kunt draaien om tot een vitaler leven en een meer vitalere organisatie te komen.

Vitaliteit bestaat namelijk uit het in cadans zijn van vijf aspecten: vitalogisch (zelfbewustzijn), fysiologisch, psychologisch, ecologisch en filosofisch. Je vitaal voelen is een goede cadans van lichaam (fysiologisch), geest (psychologisch), omgeving (ecologisch) en zingeving (filosofisch). Het gaat dus om het ontleden van energie. Door deze energiestromen in optimale cadans te brengen, kom je tot een vitalere organisatie waarin talenten worden gezien en benut.

Lees hier meer over onze vitaliteitsschijf van vijf

Onze succesformule

Duurzame gedragsverandering is nodig om duurzame inzetbaarheid te realiseren. Met onze aanpak inspireren en enthousiasmeren we mensen om tot duurzame gedragsverandering te komen zodat het gewenste resultaat bereikt wordt. Duurzame gedragsverandering kan gerealiseerd worden bij optimaal gebruik maken van competenties, de aanwezigheid van intrinsieke motivatie (commitment) en een omgeving (context) die de veiligheid en mogelijkheid biedt om tot prestaties te komen:

Succesformule R = G x C3

Sluit onze unieke aanpak aan bij jouw ideeën? Wij praten graag met je verder over jullie vitaliteitsmanagement en de duurzame inzetbaarheid van jou, je leidinggevenden en je medewerkers. Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Recent nieuws