Meting & Advies

Een veel gehoorde uitspraak is “meten is weten”. Dat gaat zeker ook op als je wilt weten hoe het staat met de vitaliteit van je organisatie. Onze vitalogen adviseren organisaties over het inrichten van hun vitaliteitsbeleid. Zij doen dat o.a. met diverse metingen en dialoogsessies. Zo krijg je een goed beeld over hoe je de duurzame inzetbaarheid en werkgeluk van medewerkers kunt vergroten. Op strategisch, tactisch en operationeel gebied. De bedrijfsadviseurs Vitaliteit en Inzetbaarheid van Vitalogisch zijn allround specialisten op het gebied van vitaliteitsmanagement. Wij zetten organisaties, leidinggevenden en medewerkers aan om meer waarde toe te voegen aan zichzelf en aan de organisatie.

Duurzame Inzetbaarheid scans & tools:
Vitalogisch kan o.a. de volgende scans voor jou uitvoeren. Deze scans hebben we samen met het NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid), en TNO ontwikkeld. NPDI en TNO zijn twee van de verschillende partners van Vitalogisch waar we graag mee samenwerken. We hebben de scans onderverdeeld op medewerkers, leidinggevenden en organisatieniveau:

Voor de medewerker

Op medewerker niveau vinden wij het belangrijk dat niet alleen informatie opgehaald wordt voor de werkgevers voor hun jaarprogramma’s. Medewerkers krijgen vooral ook inzicht in hun eigen inzetbaarheid op de langere termijn. Het startpunt is bewustwording om duurzame gedragsverandering te kunnen waarmaken. De scans waar we onder andere mee werken zijn Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX), Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Amplitief Vitaliteits Onderzoek (AVO) en onze eigen Vitascan.

Voor de leidinggevende

Medewerkers en leidinggevenden staan voor de uitdaging om gezond, vakkundig, gemotiveerd en productief te (blijven) werken binnen of buiten de organisatie. Daarnaast hebben leidinggevenden een voorbeeldfunctie voor hun team en medewerkers. Van hen wordt ook vitaal leiderschap verwacht als het gaat om het ondersteunen en aansturen. Om ervoor te zorgen dat leidinggevenden inzicht hebben in hun competenties, kennis en context waarin ze opereren bieden wij de Leidinggevendenscan aan.

Voor de organisatie
(HR, OR en MT)

Je hebt de cijfers, maar wat is het verhaal erachter? Klopt dit met de cijfers? Herken je dat ook? Om tot een goed vitaliteitsbeleid te komen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de ambitie, ontwikkelingen, vraagstukken en implementatiestrategie van jouw organisatie. Met dit inzicht en dieptegesprekken met sleutelfiguren van de organisatie heb je een goede basis om het vitaliteitsbeleid op te zetten. Zo bevorder je de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers op strategisch, tactisch en operationeel gebied. Hoe fijn is het om duidelijk te hebben voor welke uitdagingen je medewerkers zich gesteld voelen? Zo kun je met de juiste aandacht en focus samen de vitaliteitsuitdaging aangaan.

De scans die we naast de dieptegesprekken inzetten zijn de Kosten Baten Analyse Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI tool) en de Organisatiescan Duurzame Inzetbaarheid (ODI) scan.

Ik wil graag een afspraak

Van visie naar implementatie

Op basis van onze metingen stellen we in co-creatie met de organisatie een passend vitaliteitsbeleid op. In het implementatieplan maken we onderscheid op organisatie-, leidinggevenden- en medewerkersniveau. Samen zorgen we ervoor dat het vitaliteitbeleid succesvol wordt uitgerold. Hiervoor maken we gebruik van de expertises van onze vitalogen .

Hieronder vind je een voorbeeld van een implementatie (stappen)plan op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Binnen de uitvoering wordt er een onderscheid gemaakt op organisatie, leidinggevende en medewerkers niveau.

Meting en Advies - Implementatieplan Duurzame inzetbaarheid
Lees meer over Onze Werkwijze
Lees meer over Trajecten & Programma’s
Lees meer over Training & Coaching

De partners waarmee we inzicht krijgen: