Vitaliteitsschijf van vijf - Vitalogisch

Vitaliteitsschijf

Deze nieuwe schijf van vijf: de vitaliteitsschijf, is een integraal vitaliteitsmodel en hulpmiddel dat in één oogopslag laat zien hoe je vitaler kunt leven en aan welke knop je kan ‘draaien’ om dit te bewerkstelligen.

De vitaliteitsschijf is een holistische benadering van het begrip vitaliteit. In onze visie bestaat vitaliteit uit het in cadans zijn van een aantal aspecten: vitalogisch, fysiologisch, psychologisch, ecologisch, filosofisch. Je vitaal voelen is een goede cadans tussen lichaam (fysiologisch), geest (psychologisch), omgeving (ecologisch) en zingeving (filosofisch), het gaat dus om het ontleden van energie.

vitaliteitsschijf

Vitalogie (uit het Latijn “leven” en lógos “leer”) is de leer van vitaliteit van levende wezens en levensvormen. Een beoefenaar van de vitalogie wordt een vitaloog genoemd. Vitalogisch = met betrekking tot de levenskracht van levende wezens.

Het Vita-Team, de vitalogen, trainers & coaches van Vitalogisch zetten o.a. de vitaliteitsschijf van vijf in om personen en organisaties te begeleiden naar meer vitaliteit. Zodat ze meer uit hun talenten, loopbaan en privéleven kunnen halen.

vitalogisch

Vitalogisch (zelfbewustzijn):

Je gaat aan de slag met bewustzijnsinterventies en keuzes die nodig en noodzakelijk zijn om vitaler te leven.
… lees meer

fysiologisch

Fysiologisch (fysiek welzijn):

In dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met interventies die betrekking hebben op je lichaam en je leefstijl.
… lees meer

Psychologisch (mentaal welzijn):

In dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met je mindset en je persoonlijkheid. Het mentale aspect.
… lees meer

ecologisch

Ecologisch (sociaal welzijn):

In dit deel van de vitaliteitsschijf je aan het samenspel tussen jou en je omgeving.
… lees meer

filosofisch

Filosofisch (spiritueel welzijn):

In dit deel van de vitaliteitsschijf richt jij je op je talenten en op je drijfveren.
… lees meer

De vitaliteitsschijf van vijf is een model dat we hebben ontwikkeld o.a. op basis van een door de Amerikaanse auteur S. Covey gehanteerde indeling in vier basisbehoeftes (fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel) waarbij we een belangrijk element hebben toegevoegd, een logisch denkkader: de noodzaak. Want ‘zonder noodzaak geen verandering…’ heel vitalogisch dus!

Stephen Covey signaleert het ‘paradigma van de complete mens’. We zijn in de kern vierdimensionale wezens met lichaam, hoofd, hart en ziel. Wie alle westerse en oosterse filosofieën en religies bestudeert, zal steeds dezelfde fysieke, de mentale, de sociaal- emotionele en de spirituele dimensie aantreffen. Deze worden in verschillende termen aangeduid. Vaak komt het op hetzelfde neer. Ze vertegenwoordigen de vier basisbehoeften van mensen, te weten: leven (fysiek), liefhebben (relaties), leren (groei en ontwikkeling) en iets nalaten (bijdragen, ertoe doen). Als we deze behoeften vervullen, komen we in balans met onszelf en kunnen we onze talenten ontplooien en benutten (S. Covey, 2005).