Vitalogisch en Amplitie

Amplitie

Wat is amplitie?

Kort gezegd is amplitie het versterken van alle positieve aspecten van werkbeleving en functioneren. Het actief bevorderen van het algehele welbevinden van medewerkers creëert een positieve werkbeleving waarin iedereen optimaal kan functioneren.

Het woord amplitie zelf komt van het Latijnse ‘amplio’ wat versterken of vermeerderen betekent. In de context van werk betekent dit concreet het versterken en vermeerderen van het welbevinden van alle medewerkers. Op deze manier komt het menselijk kapitaal in een organisatie het beste tot zijn recht. Dit klinkt misschien heel (vita)logisch, maar toch wordt deze manier van denken nog lang niet altijd toegepast in organisaties.

Amplitie is ontstaan vanuit de positieve organisatiepsychologie. In de traditionele benadering werd vooral de aandacht gericht op het oplossen (curatie) en voorkomen van problemen (preventie) en de negatieve emoties als gevolgen daarvan. De positieve psychologie daarentegen gaat uit van positieve ervaringen en kwaliteiten van mensen.

Je zou de positieve psychologie eigenlijk kunnen zien als een soort omdenken. Juist door de focus te leggen op de positieve aspecten, groeit het plezier, geluk en de motivatie op de werkvloer. Met andere woorden: alles wat je aandacht geeft, groeit. En dit blijkt de sleutel tot het psychisch welbevinden van medewerkers in een organisatie.

Verschil amplitie, preventie en curatie?

Amplitie is nog niet standaard in organisaties. In plaats daarvan wordt er nog veel ingezet op curatie en preventie. Een voorbeeld hoe er vanuit de verschillende invalshoeken met een (dreigende) burn-out om wordt omgegaan:

Bij curatie zit de medewerker al thuis met een burn-out of burn-out klachten. Je maakt een plan maakt om terugkeer op het werk mogelijk te maken. Dit betekent kort gezegd dat er een probleem is wat opgelost moet worden om effectief verder te kunnen.

Bij preventieve interventies gaat het erom problemen te voorkomen bij degenen die burn-out dreigen te raken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een medewerker in een gesprek vertelt dat hij of zij veel stress ervaart en zich vaak niet goed kan concentreren. Samen met deze medewerker ga je dan kijken wat je kunt doen om deze problemen te verminderen en verzuim door burn-out klachten te voorkomen.

Bij amplitie werkt dat anders. De amplitieve werkwijze richt zich op het bevorderen van positieve toestanden in plaats van het voorkomen of herstellen van negatieve gevolgen en toestanden. Amplitie wordt daarmee ingezet voor alle medewerkers, niet alleen voor degenen die een probleem hebben of risico daarop lopen.

Amplitieve werkwijze in je bedrijf toepassen?

Hierbij adviseren wij organisaties op strategisch, tactisch en operationeel gebied. Vitalogisch helpt door middel van praktisch uitvoerbare maatwerkprogramma’s, trainingen en coaching, producten, organisaties vanuit deze strategische keuze tot operationeel actie over te gaan. Wij werken vanuit onze passie voor vitaliteit bij mens en organisatie, dit is onze specialisatie en ons vak. Onze vitalogische aanpak is praktisch, verrassend en mens- en resultaatgericht. Het Vita-Team daagt uit, biedt inzicht, geeft kennis, creëert bewustwording en motiveert van binnenuit.

Ik wil advies!