Leidinggevendenscan

Leidinggevenden krijgen inzicht in hun eigen rol en competenties bij het bevorderen van de inzetbaarheid van hun medewerkers. Zijn of haar rol is cruciaal bij het begeleiden van medewerkers naar duurzame inzetbaarheid. De scan zorgt voor bewustwording en maakt inzichtelijk waar ontwikkeling mogelijk is. De resultaten zijn verdeeld in drie clusters:

  • Competenties: over de manier waarop je aanstuurt op de inzetbaarheid van je team/medewerkers
  • Kennis: over jouw kennis over duurzame inzetbaarheid
  • Context: over de randvoorwaarden die vanuit jouw organisatie nodig zijn om het team of medewerkers aan te sturen op inzetbaarheid; voorwaarden die jou ondersteunen in je rol

De scan Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid is ontwikkeld door TNO en is gebaseerd op literatuuronderzoek, een competentieprofiel ontwikkelt voor leidinggevenden, en praktijkervaringen (Sanders et al., 2013).

Bel mij voor een leidinggevendenscan