Meting & Advies.

De vitalogen (vitaliteitsadviseurs & -coaches) van vitalogisch.nl adviseren organisaties over het inrichten van hun vitaliteitsbeleid en vergroten daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op strategisch, tactisch en operationeel gebied. De bedrijfsadviseurs Vitaliteit en Inzetbaarheid van Vitalogisch zijn allround specialisten op het gebied van vitaliteitsmanagement. Wij zetten zowel organisatie, leidinggevenden als medewerkers aan om meer waarde toe te voegen aan zichzelf en de organisatie.

Duurzame Inzetbaarheid Scans:
Vitalogisch kan o.a. onderstaande scans voor u uitvoeren. Deze scans zijn mede ontwikkeld door het NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid), TNO en WerkVanNu. enkele van de preferred partners van Vitalogisch

Voor de medewerker

 • Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX)
  Scan van ca. 50 vragen over de persoonlijke inzetbaarheid onderverdeeld naar gezondheid, motivatie, kennis en vaardigheden, werkprivé balans, huidig functioneren en toekomstverwachting.
 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  Vragenlijst onderzoek in combinatie met professionalonderzoek (bijv. health check). Een essentiële toevoeging die wij verzorgen is de follow up naar aanleiding van het onderzoek en de uitslag. (doorverwijzing naar arts of bijvoorbeeld de lifestyle coach). Wij bieden verschillende PMO’s aan. Van een basis tot een op volledige op maat variant.
 • Periodiek Vitaliteits Onderzoek (PVO)
  Vragenlijst onderzoek in combinatie met een gesprek met een van onze Vitalogen. Zowel de vragenlijst als het gesprek wordt heel pragmatisch ingestoken. Op welke wijze ga je om met de uitslag en hoe geef je zelf concreet handen en voeten aan de te nemen acties.

Voor de leidinggevende

 • Leidinggeven aan inzetbaarheid Scan
  Medewerkers staan voor de uitdaging om gezond, vakkundig, gemotiveerd en productief te (blijven) werken binnen of buiten de organisatie. Leidinggevenden staan voor de uitdaging om hun team en medewerkers hierin te ondersteunen en aan te sturen. In dit rapport zie je de resultaten van de scan ‘leidinggeven aan inzetbaarheid’.
  De resultaten zijn verdeeld in drie clusters:
  Competenties: over de manier waarop je aanstuurt op de inzetbaarheid van je team/medewerkers.
  Kennis: over jouw kennis over duurzame inzetbaarheid
  Context: over de randvoorwaarden die vanuit de organisatie nodig zijn om het team/de medewerkers aan te sturen op inzetbaarheid en jou te ondersteunen in je rol.

Voor de organisatie (HR, OR en MT)

 • kobadi-toolKosten Baten Analyse – De KOBADI tool gebruikt actuele landelijke referentiegegevens en gegevens van uw klant om snel uit te rekenen welke productiviteitsverbetering u ongeveer zou kunnen bereiken met investeringen in Duurzame Inzetbaarheidsbeleid. De KOBADI tool drukt die verbetering uit in een ‘verspillingsreductie’. De KOBADI tool helpt u zo om samen met uw klant de meest kansrijke Duurzame Inzetbaarheidsmaatregelen te kiezen om op verantwoorde wijze het maximale uit het personeel te halen.
 • Oriëntatie scan – Ambities
  Een scan (TNO) om inzichtelijk te maken welke ambities de organisatie heeft en op welke wijze aandacht voor duurzame inzetbaarheid daarbij past.
 • Organisatie oriëntatie scan – Ontwikkeling
  Een scan (TNO) om inzichtelijk te maken met welke interne- en externe ontwikkelingen de organisatie te maken heeft.
 • Organisatie oriëntatie scan – Maximaal benutten personeel
  Een scan om inzichtelijk te maken wat de belangrijkste aandachtspunten zijn binnen de organisatie voor de inzetbaarheid van medewerkers, zoals gezondheid, werkplezier, kennisuitstroom, etc.
 • Organisatie oriëntatie scan – Acties
  Een scan om inzichtelijk te maken waar de hoogste prioriteit ligt om met het thema vitaliteit/inzetbaarheid aan de slag te gaan.
 • Bedrijfsscan DI (Duurzame Inzetbaarheid)
  Een scan (TNO) om inzichtelijk te maken hoe er binnen de organisatie aangekeken wordt tegen beleid rondom duurzame inzetbaarheid.
 • Middelen analyse
  Analyse van de reeds bestaande middelen in de organisatie, zoals maatregelen arbo, loopbaanmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden, etc.

Van visie naar implementatie

implementatieplan Duurzame inzetbaarheid

Implementatieplan Duurzame inzetbaarheid

Hieronder vindt u een voorbeeld van een implementatie (stappen)plan op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Binnen de uitvoering wordt er een onderscheid gemaakt op organisatie, leidinggevende en medewerkers niveau.
Klik op de afbeelding om deze te vergoten.

Wearables
Met wearables zoals smartwatches, brillen, fitnessbanden en slimme schoenen die snelheid, afstand en calorieverbruik meten of andere vormen van activity trackers en gezondheidsapps kunt u eenvoudig de vitaliteit van uw medewerkers inzichtelijk maken, verbeteren en monitoren.

Certificeringen
Onze vitalogen zijn o.a.:

 • Certified International Master NLP Practitioners
 • Certified MDI TSI Consultants (disc-gedrag & drijveren)
  • Certified TSI Stress Quotient analyse Consultants
 • Certified TMA Consultants
 • Certified Functional Fluency Consultants
 • Certified DISC-Benelux Facilitators

 

nlp-logo   MDI TSI Logo   TMA logo   functional-fluence-logo