Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De afkorting PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Dit onderzoek brengt de gezondheidsrisico’s van je medewerkers in kaart. Die risico’s kunnen te maken hebben met het werk, met de privé-situatie of met de leefstijl. Via een goed PMO kun je medewerkers inzicht geven in hun persoonlijke situatie, tips en tricks geven hoe het beter kan. Zo stimuleer je ze op een positieve manier om aan hun eigen vitaliteit en gezondheid te werken.

PMO bestaat uit een vragenlijst en een 1-op-1 gesprek met een professional (bijv. health check). Een essentiële toevoeging die wij verzorgen is de follow up naar aanleiding van het onderzoek en de uitslag (doorverwijzing naar arts of bijvoorbeeld de lifestyle coach). Wij bieden verschillende PMO’s aan.

De inhoud van een PMO stemmen we graag af op jullie behoefte:

  • Biometrie (o.a. lengte, gewicht, BMI)
  • Vetpercentage
  • Bloeddruk
  • Longfunctietest (peakflow)
  • Oogtest (visustest)
  • Vingerprik optioneel (glucose + cholesterol)
  • Vragenlijst optioneel (nog kiezen div. lijsten)