Hoe kan je in een korte tijd van slechts 13 weken de energie en zelfregie van jou en jouw team bevorderen? Wil jij bewustwording en een gemeenschappelijke taal creëren op het gebied van vitaliteit en daarmee het werkplezier en de productiviteit bij je medewerkers verhogen? Het vitaal in één kwartaal programma van Vitalogisch draagt hieraan bij.

Stimulerende context
We creëren een stimulerende context waarin medewerkers 13 weken lang worden geprikkeld om aan de slag te gaan met zijn/haar vitaliteit. Onze aanpak brengt een dialoog op gang en gaat uit van analyseren & inspireren, motiveren & activeren, realiseren & agenderen.

Het vitaal in één kwartaal programma kan perfect ingezet worden als aftrap voor een duurzaam vitaliteitsbeleid.

Maak van vitaliteit een prioriteit
Ons vitaliteitsprogramma is gericht op het creëren van een gemeenschappelijke taal, meer verbinding en de bewustwording van de eigen vitaliteit van jouw werknemers.

trein-vitaal-in-een-kwartaalResultaat
Op korte termijn bereiken we:

  1. dat medewerkers inzicht in het eigen niveau van vitaliteit krijgen;
  2. dat medewerkers op staan voor duurzame verandering;
  3. dat medewerkers een eerste stap hebben gezet naar een vitaler leven.

 

Sluit dit Vitaal in één kwartaal programma aan bij uw behoefte?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons of één van de leden van ons vita-team op 040-2824711

Download de folder

Vitaal in één kwartaal – Ins and outs

Samen toewerken aan de stip op de horizon met het programma “Vitaal in één Kwartaal”.

Waar hebben medewerkers behoefte aan en waar zitten de knelpunten.  Bewustwording creeeren en een gemeenschappelijke taal op het gebied van vitaliteit. Daarmee verhogen we het werkplezier en de productiviteit bij je medewerkers.

Hoe gaan we dat doen?
De naam “Vitaal in één kwartaal” zegt het al, in 13 weken werken we aan de vitaliteit van de medewerkers. Tijdens deze 13 weken komt de gehele vitaliteitschijf aanbod. Elk onderdeel krijgt een paar weken de aandacht.

Om eerst goed in kaart te brengen hoe het op dit moment met de vitaliteit gesteld is wordt een 0-meting gedaan. Met behulp van de VitaScan, waarbij medewerkers op een overzichtelijke manier zien welk onderdeel meer aandacht mag krijgen en op welke zij goed scoren. Met deze kennis starten we met het eerste thema; bewustzijn. Hierna volgen de thema’s fysiek welzijn, mentaal welzijn, sociaal welzijn en spiritueel welzijn. Op een interessante en uitnodigende manier gaan we aan de slag met ieder thema door diverse webinars, workshops en challenges te geven.

Na 13 weken volgt de 1 meting. Wederom maken we gebruik van de VitaScan. Aan de hand van de resultaten wordt er gekeken naar de thema’s die meer verdieping nodig hebben en maken we een vervolgprogramma op maat.

Waarom voor dit programma kiezen?
Dit programma geeft een duidelijk beeld van de huidige vitaliteit van de medewerkers, rijkt tools aan om vitaler te gaan leven en zorgt voor meer energie en zelfregie!