Wat is (Virtueel) Vitaal leiderschap?

Onze samenleving heeft grote behoefte aan vitale leiders. Mensen die in staat zijn om bedrijven en organisaties met een ziel te (bege)leiden en die het hoogste belang dienen van hun collega’s, onze maatschappij en onze planeet. Mannen en vrouwen die zelfbewust, compassievol en energiek een context weten te creëren waarin collega’s worden gehoord, gezien en gewaardeerd voor de talenten en kwaliteiten die zij brengen. Een veilige omgeving waarin hun authenticiteit en individuele behoeften worden gerespecteerd, zodat zij zich verbonden voelen met zichzelf en met elkaar, en aan gemeenschappelijke doelen kunnen samenwerken.

Een vitaal leider weet mensen (zichzelf en anderen) zodanig te beïnvloeden dat ze maximaal gemotiveerd zijn, hun eigen richting kiezen en daarmee optimaal presteren. Vitaal leiderschap is niet voorbehouden aan managers. Ook de receptionist, de productiemedewerker en de accountant kunnen anderen inspireren en zo, als natuurlijk leider, navolging krijgen. Om een optimale groei en een maximale energie en motivatie te bereiken – bij jezelf of je team – moet volgens de zelfdeterminatietheorie (ZDT) aan drie psychologische basisbehoeften worden voldaan:

 • De behoefte aan verbondenheid
  Verbinding met jezelf, je team en de organisatie. Samen dingen oppakken en gemeenschappelijke doelen bereiken. ‘Ik hoor erbij.’
 • De behoefte aan autonomie
  Het gevoel dat niet alles voor jou bepaald wordt. Zelf mee kunnen denken en mee kunnen doen. ‘Ik kan het zelf.’
 • De behoefte aan competentie
  Weten dat je een taak of verantwoordelijkheid aankunt. Dit vergroot je zelfvertrouwen. ‘Ik kan het.

Worden deze drie basisbehoeften vervuld, dan leidt dat tot meer werkgeluk, meer vitaliteit en meer verbinding met de organisatie en haar doelstellingen.

Zeven tips voor vitaal leiderschap

In het boek ‘Vitalogie’ is in het hoofdstuk ‘Vitaal Leiderschap’ te lezen wat de definitie is van Vitaal Leiderschap is en tref je zeven tips voor meer Vitaal Leiderschap aan:

 • Stel een helder gemeenschappelijk doel
 • Stel je gelijkwaardig op
 • Durf je kwetsbaar op te stellen en vraag advies
 • Toon het juiste voorbeeldgedrag
 • Bewaak de werk-privécadans
 • Ga de dialoog aan en luister zonder (met uitstel van) oordeel
 • Behandel anderen NIET zoals je zelf behandeld wilt worden

Training Vitaal Leiderschap

Een interactieve en praktische 2-daagse training Vitaal Leiderschap voor leidinggevenden. Wil jij vitale leiders in de organisatie die meze zorgdragen voor een vitale organisatie. Wil je dat jullie leidinggevenden een stimulerende context kunnen creëeren waarin medewerkers zelf de regie durven te nemen over hun leven en loopbaan. Dan is de incompany training Vitaal Leiderschap  iets voor jou!

Wat is Vitaal Leiderschap en wat levert het op:

 • Jouw eigen vitaliteit “Is jouw zaag nog scherp?”
 • Creëren van een vitaal werkklimaat binnen het team/organisatie
 • Signaleren van gezonde en ongezonde stress bij medewerkers
 • Voeren van een effectieve vitaliteitsdialoog
Bel mij voor een training vitaal leiderschap

De weg naar meer zelfregie

De tijd waarin we leven, vraagt om steeds meer leidinggeven op afstand en van medewerkers eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Dus wil je het eigenaarschap bij je medewerkers vergroten? Creëer dan een context waarin mensen zich veilig voelen en alles durven te zeggen. Aan jou als vitaal leider dus de taak om een klimaat te creëren waarin mensen helemaal zichzelf durven zijn. Wat daar voor nodig is? Verbinding en vertrouwen!

Hoe je een stimulerende context creëert waarin medewerkers (ook op afstand) zelf de regie durven te nemen over hun leven en loopbaan leer je in het programma (Virtueel) Vitaal Leiderschap. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over dit unieke en effectieve programma voor leidinggevenden.

luister-vitalogisch-podcasts

Online masterclass Vitaal Leiderschap

Een effectieve en inspirerende online Masterclass voor leidinggevenden waarbij concrete handvaten worden aangereikt om vitaliteit in brede zin op een goede manier bespreekbaar te maken met medewerkers en de aandacht te brengen en te houden ten einde de energie in de organisatie te verhogen. Het blijkt in de praktijk best lastig om gezondheid en vitaliteit bespreekbaar te maken met medewerkers. In deze online masterclass creëren we een gemeenschappelijke taal rondom het begrip vitaliteit.

Bel mij voor online masterclass vitaal leiderschap