Project omschrijving

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Graag stellen we je voor aan Lidwina Lemmens (verpleegkundige) en Mérit Michielsen (unithoofd flexpool), twee enthousiaste Vitalogen die naast hun functie zich als praktijkverbinder in het Jeroen Bosch Ziekenhuis mee in zetten voor het verhogen van het gezondheidswelzijn van de medewerkers.

Lidwina Lemmens & Mérit Michielsen - Jeroen Bosch Ziekenhuis:

De Vitaloog werkt vanuit het hart”

Over de organisatie

Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn zo’n 4600 medewerkers direct of indirect bezig met de beste zorg voor de patiënten. Het JBZ heeft een uitdagende ambitie: in 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omgeving hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland. Om daar als JBZ’er aan bij te kunnen dragen is het óók belangrijk om aandacht te hebben voor jouw eigen gezondheidswelzijn.

Over het belang van gezondheidswelzijn voor de JBZ’ers zijn Lidwina en Mérit het zeer met elkaar eens. Lidwina geeft aan dat het in de kern van bijna alle JBZ’ers zit om het gezondheidswelzijn van de patiënt altijd op de eerste plaats te zetten. Zelfs als dit betekent dat de aandacht voor het eigen gezondheidswelzijn tekortschiet.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn diverse initiatieven en projecten die bijdragen aan het verhogen van het gezondheidswelzijn zoals: Fit door de Nacht, Gezond en Wel, JoBZ, JBZ-coaching netwerk, Fit met JBZ, de gezondheidswelzijnsweek. Lidwina en Mérit zijn een van de diverse praktijkverbinders uit het JBZ. Als praktijkverbinder werken zij mee met andere initiatieven in de organisatie die ervoor zorgen dat de zorg voor de JBZ’ers meer van curatie en preventie verplaatst naar amplitie. Amplitie voor het bevorderen van gezondheidswelzijn in plaats van voorkomen of herstellen. Dus meer naar het versterken van het welbevinden voordat er problemen zijn, uitnodigen tot verbetering of te behouden. Amplitie leidt tot meer plezier, gezondheid en motivatie. Dit is mooi in lijn met waar Vitalogisch voorstaat en wat op de Vitacademie geleerd wordt.

Daarbij zijn Lidwina en Mérit heel dankbaar voor het feit dat het gezondheidswelzijn van de JBZ’ers hoog in het vaandel staat bij hun JBZ. Zij vinden dat JBZ’ers ondersteund en uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en zij versterken dit graag vanuit de Vitalogische gedachte. De Vitaliteitsschijf van vijf biedt hierbij een mooi uitgangspunt.

De hulpvraag

In 2020 was Lidwina als eerste vitaloog in het JBZ net afgestudeerd toen de nationale vitaliteitsweek zich een paar weken later aankondigde. Met een rugzak vol frisse en verse vitalogische kennis wilde zij iets toevoegen voor haar collega’s op de afdeling naast het programma wat die week voor alle JBZ’ers werd aangeboden. Haar doel was een ludieke week met passende informatie: hoe, wat het je oplevert en hoe leuk het is als je goed voor jezelf zorgt. Daarvoor heeft zij contact gezocht met één van de docenten. Hierbij is zij goed geholpen met het opstarten van een praktisch, informatief en aansprekend weekprogramma. Ludiek ingekleed met kalmaandag, dansdag, wensdag, wonderdag en vrijdag. Iedere dag met leuke, interessante en onderbouwde informatie over gezondheidswelzijn voor jezelf. Deze week heeft toen bekendheid gekregen op intranet, waarna er diverse vragen zijn gekomen van andere afdelingen over dit weekprogramma.

Vanuit hier zijn Lidwina en Mérit als vitaloog (in het JBZ gezondheidszwelzijnscoach/ adviseur) steeds meer aan gaan bieden en dragen zij vanuit de Vitalogie bij aan diverse projecten om het gezondheidswelzijn van JBZ’ers te verbeteren. Zo werkt Mérit mee aan het Gezond en Wel programma voor de medewerkers, geven zij beide workshops, verzorgen zij de week van aandacht voor jezelf en elkaar voor diverse afdelingen, heeft Lidwina een informatiemagazine voor haar collega’s gemaakt en geven zij ook individuele coaching. Alles op basis van het zelfbewustzijn van de vier basisbehoeften van de mens: leven (fysiek), leren (psychologisch), liefhebben (ecologisch) en ertoe doen (filosofisch) welke terug te vinden zijn in zowel het spinnenwebmodel als de vitaliteitsschijf. Hierbij staat het gedachtengoed van het JBZ, de eigen regie in het gezondheidswelzijn, centraal.

Zij hebben nog steeds regelmatig contact met de docenten van de Vitacademie, bijvoorbeeld voor steun, collegiaal overleg en advies en zij voelen zich gecoacht bij andere vragen. Dit kunnen ‘kleine checks’ zijn om te bevestigen dat ze nog op de goede lijn zitten of om interventie, bijvoorbeeld of dat ze nog handelen in lijn met hun gevoel. Ze vinden het fijn dat het contact met de docenten voelt als contact met gelijkgestemde collega’s. Geen hiërarchie of afstand, gewoon fijn overleg en advies.

Mening over advies

Lidwina en Mérit zijn zeer enthousiast over de Vitacademie en de manier waarop ze daar over henzelf en het Vitalogisch denken hebben geleerd. Ze geven beiden aan dat ze tijdens de opleiding zichzelf sterk ontwikkeld hebben, hierdoor ervaren ze dat ze nu beter in staat zijn anderen te helpen. Daarnaast blijft de toegevoegde waarde van het laagdrempelige contact naar de docenten van de opleiding en de medewerkers/collega’s van Vitalogisch heel waardevol.

Wat waren de verwachtingen m.b.t. het gewenste resultaat?

De resultaten worden voornamelijk gemeten door de hoeveelheid sessies die gegeven worden voor de diverse afdelingen. Dit aantal groeit en er ontstaat steeds meer vraag vanuit de organisatie. Deze manier van werken was ook het doel: aanbieden van informatie en mogelijkheden en stimuleren van zelfbewustzijn en daaruit de vragen laten ontstaan. Zodat ze maatwerk kunnen leveren. Ze merken dat er veel mond tot mondreclame is en dat er bijvoorbeeld op afdelings-overleggen over gezondheidswelzijn wordt gesproken. Zo komen JBZ’ers weer bij Lidwina en Mérit terecht. En dat was precies de bedoeling.

Wat is het opgeleverde resultaat?

Er zijn bij het JBZ diverse initiatieven en Lidwina en Mérit proberen vooral om het belang van gezondheidswelzijn vanuit medewerker perspectief nog meer in de haarvaten van de organisatie te krijgen. Hier wordt doorlopend aan gewerkt op praktisch niveau en ook op strategisch- en operationeel niveau.

Concrete items zijn onder andere:

  • Workshops aan hand van de vitaliteitsschijf: hierbij komen alle vijf aandachtsgebieden aan bod en worden deze op maatwerk ingevuld. Daarbij wordt het spinnenweb van positieve gezondheid meengenomen, welke gebruikt wordt in het JBZ.
  • Een gezondheidswelzijnsweek voor JBZ-teams: aandacht voor jezelf en voor elkaar
  • De nationale vitaliteitsweek: in het JBZ de gezondheidswelzijnsweek met aandacht voor het landelijke thema
  • Een gezondheidswelzijn magazine voor medewerkers
  • De Wash and Shine; via de studieopdracht van Thijsje van Genderen (vitaloog en werkzaam als leidinggevende voor de anesthesiemedewerkers)
  • Meewerken bij de werkgroep Fit door de Nacht
  • Brainstormen als gezondheidswelzijnscoaches/adviseurs en in netwerken, zodat we JBZ’ers nog beter kunnen inspireren en stimuleren in hun eigen regie over hun gezondheidswelzijn
  • Presentaties over Gezondheidswelzijn buiten het JBZ, over de aanpak van en in het JBZ als vitaloog

Daarnaast is er veel verbinding (praktijkverbinding) met de vele andere initiatieven in de organisatie. Zo is er aandacht voor de meditatieruimte waar niet veel medewerkers van weten en is er samengewerkt met initiatieven als ‘Fit door de nacht’ van de IC-afdeling.

De diverse activiteiten zijn doorlopend voor diverse afdelingen en het idee is dat het Vitalogisch gedachtengoed steeds meer verspreid wordt door de organisatie en de JBZ’ers de concrete handvatten ervaren die het hun geeft om hun gezondheidswelzijn te verbeteren. Voor een Fijn Leven!

Waarom Vitalogisch?

Volgens Mérit onderscheidt Vitalogisch zich van andere vitaliteitaanbieders en -experts door het holistische beeld op vitaliteit, weergegeven in de vitaliteitsschijf. Het gaat niet alleen over voeding of alleen over beweging. Het is het hele plaatje in relatie tot de persoon. Zowel voor werk als privé.

Daarnaast blijft het van toegevoegde waarde dat de opleiding een formele HBO+ accreditatie heeft. Dit creëert draagvlak in een kennis gedreven organisatie als een ziekenhuis zegt Lidwina. Het grote netwerk van afgestudeerde Vitalogen is een doorlopende bron van inspiratie, informatie en enthousiasme.

Mérit kwam via het Spinnenweb van Machteld Huber op Vitalogisch. Het concept van positieve gezondheid werd al gebruikt bij het JBZ en het spinnenweb, hierbij staat niet de ziekte maar de mens centraal vanuit de eigen regie. Dit alles biedt een mooie link naar de vitaliteitsschijf van Vitalogisch.