Gecombineerde Leefstijl Interventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag voor mensen met een gezondheidsrisico wat gewicht gerelateerd is. Een zorgprogramma van 24 maanden met als doel de cliënt een gezondere leefstijl aan te leren. Er wordt gekeken naar gezonde voeding, beweging, stressmanagement of beter slapen. GLI gaat vooral over omgaan met alle verleidingen die je overdag tegenkomt en je leefstijl veranderen.

Innovatief hieraan is dat de cliënt een leefstijlcoach krijgt toegewezen die als een spin in het web alle leefgebieden mee pakt. Het voordeel voor cliënten is dat zij niet bij verschillende zorgprofessionals hoeven aan te kloppen maar dat zij één vast aanspreekpunt hebben waaruit de juiste zorg verleend wordt. Geen versnipperde zorg waarbij onduidelijkheid over financiering en kwalificaties van zorgaanbieders ontstaat, maar een totaalpakket.

Coaching op Leefstijlprogramma (Cool)
Belangrijke aanleiding voor het GLI programma is een succesvol 3-jarig experiment wat zorgverzekeraar CZ in 2014 is gestart onder de naam ‘Cool’ (Coaching op Leefstijlprogramma) en eind 2018 af loopt. Het doel van de CooL-interventie was niet om de gezondheidswinst van een leefstijlinterventie opnieuw te onderzoeken maar te kijken of de leefstijlcoach een aanwinst is in het zorgnetwerk en of deelnemers baat hebben bij de leefstijlinterventie. Er werd onder andere gekeken naar bereik, deelname, zorgpad, waardering, implementatie en veranderingen bij de deelnemers. Het doel van ‘Cool’ is dus uiteindelijk  het voorkomen van ziektes zodat de zorg betaalbaar blijft. Ook hier ondersteunt de leefstijlcoach deelnemers om hun gedrag te veranderen.

Onlangs evalueerde CZ de resultaten in samenwerking met de Universiteit Maastricht en de Universiteit Tilburg. Resultaten laten zien dat deelnemers na 2 jaar nog steeds hun leefstijl hebben aangepast en dit ook na 2 jaar volhouden. Deelnemers ervaren een verbetering in gezondheid en voelen zich fitter.

In Nederland komen er ongeveer vijf miljoen mensen in aanmerking voor een leefstijlprogramma. De huisarts kan deze groep doorverwijzen en verschillende aanbieders kunnen deze GLI binnenkort leveren.

Wordt begeleiding van de leefstijlcoach vergoed door zorgverzekeraars?
Leefstijlcoaching in algemene zin wordt NIET in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen per 2019. De minister is enthousiast over de uitvoering van de nieuwe zorgvorm met het preventieve karakter. Er wordt er dan ook vanuit gegaan dat GLI uiteindelijk opbrengsten met zich meebrengt. De minister heeft recent besloten om de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) WEL op te nemen in het basispakket voor de zorgverzekering, NA verwijzing door de huisarts. De GLI is een groepsbegeleidingsprogramma voor mensen met obesitas (of overgewicht en comorbiditeit). De basis voor de uitvoering zal gevormd worden door GLI’s die als ‘bewezen effectief’ zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van het RIVM.

Een effectieve GLI is dus het uitgangspunt voor vergoeding onder de Zvw. De effectiviteit wordt in eerste instantie afgemeten aan de behaalde gewichtsreductie. Daarnaast is de blijvende gedragsverandering rond de gezonde leefstijl belangrijk (voedingspatroon, lichamelijke activiteit en slaap), het effect op comorbiditeit en risicofactoren en de kwaliteit van leven. In 2019 is een bedrag beschikbaar gesteld voor het opstarten van dit programma. Vanaf 2020 zal er structureel een budget worden gereserveerd en zal de leefstijlcoach een steeds prominentere rol in de zorg krijgen.

Heb je interesse in het vak leefstijlcoach? Op de Vitacademie leer je precies wat dit vak inhoudt. In zowel module 1 als module 2 staat vitaal coaching centraal. Want hoe breng je iemand in beweging om zijn gedrag duurzaam te veranderen? En hoe maak je dit meetbaar? In module 3 wordt o.a. stressmanagement en gedrag op de werkvloer behandeld. Je leert hoe je in een organisatie werkdruk gezond kunt houden en vicieuze cirkels te doorbreken.

Voor vragen over het vak leefstijlcoach of de opleiding tot Vitaloog, kun je bellen met 040-2824711 of ons mailen via info@vitacademie.nl