Deze week verscheen het door het CBS uitgevoerde rapport Monitor Brede Welvaart. Hiervoor werd er niet alleen gekeken naar de welvaart van het Hier en NU maar ook in hoeverre deze een stempel drukken op volgende generaties en andere landen. We meten alles alleen maar in geld en we meten niets wat het leven nu echt de moeite waard maakt; was een van de kritieken waardoor het rapport geboren werd. Wat mij opviel uit de resultaten was dat laagopgeleiden meer tevreden zijn over hun familie en vrienden dan hoogopgeleiden. Welke rol speelt opleiding hierin?

In Chennai, India, wordt in 2020 op een speciaal ingerichte campus een school geopend met de naam Riverbend. Het ontwerp hiervoor is gebaseerd op het langstlopende Harvard-onderzoek die mensen in de afgelopen acht decennia heeft gevolgd. Uit deze studie kwam één centrale conclusie: echt geluk komt uit onze relaties en zijn de belangrijkste drijvende krachten voor een gelukkig leven.

Het doel van de school is het heroverwegen van het traditionele onderwijs en bouwen aan een gelukkiger en meer compassievolle generatie. Leervaardigheden komen daarna. Het traditionele onderwijsmodel, het verwerven van kennis, wordt omgegooid en de prioriteit wordt bij persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden gelegd. In de klassen wordt aan studenten gevraagd wat zij relevant en interessant vinden in plaats van wat het curriculum hen verwacht te bestuderen. Vraag is of studenten liever werken aan projecten die zoeken naar oplossingen voor echte wereld kwesties, zoals voedsel, schoon energieontwikkeling, huisvesting en algemene gezondheid dan aan het onthouden van wetenschap en wiskunde problemen.

“Ons standpunt is dat geluk – of het emotionele intelligentie, of het evenwicht, of vertrouwen, of gevoel van eigenwaarde, of elke andere uitdrukking voor goed gevoel over onszelf en onze plaats in de wereld – het fundament is waarop grote levens en grote verwezenlijkingen zijn gebouwd,” zegt Riverbend School medeoprichter Vivek Reddy. “We willen gelukkige kinderen cultiveren, meelevende mensen, mensen die de wereld in gaan en iets goeds doen.”

De school is niet van plan gestandaardiseerde tests en examens af te nemen gebaseerd op het traditionele onderwijsplan. De aandacht ligt bij het geluk van studenten, niet bij punten. Studenten zullen worden getest op hun emotionele intelligentie, creativiteit en andere dergelijke criteria. Een op de campus gestationeerd onderzoeksinstituut zal de effecten bestuderen van de technieken die gebaseerd zijn op de Harvardstudie. Het team zal zijn ontdekkingen delen met andere scholen over de hele wereld. Hieruit zal blijken welke invloed onderwijs heeft op hoe tevreden we zijn over onze persoonlijke relaties.

Ben jij benieuwd naar de Vitacademie die je, weliswaar op latere leeftijd, laat inzien waar jij nu echt gelukkig van wordt? Bekijk onze site of laat het me weten via maaike@vitalogisch.nl