psychologisch

Psychologisch is het bijvoeglijk naamwoord rond het gevoelsleven.

Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het kennen, voelen, streven (het innerlijk leven) en het gedrag van mensen. Een beoefenaar van de psychologie wordt een psycholoog genoemd.

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”

In dit deel van de vitaliteitsschijf ga je aan de slag met je mindset en je persoonlijkheid. Het mentale aspect. We onderscheiden hierin een 5-tal aandachtsgebieden:

  1. Mindset. Welke mindset heb je? Hoe is jouw mindset? Een ‘fixed’ of een ‘growth’ mindset en op welke manier kan je jouw mindset bewust inzetten om vitaler te leven?
  2. Overtuigingen. Welke belemmerende of versterkende overtuigingen beïnvloeden jouw vitaliteit?
  3. Emoties. Welke negatieve of positieve emoties beïnvloeden jouw vitaliteit?
  4. Persoonlijkheid. Met inzicht in je persoonlijkheid begrijp je je eigen handelen beter en kan je deze positief beïnvloeden.
  5. Zelfwaardering: Hoe kijk je tegen jezelf aan? Heb je een hoge of lage zelfwaardering?

Persoonlijke groei en vitaliteit komen van binnenuit. Alles wat je aandacht heeft groeit. Waar richt jij je aandacht op? Ben je een DIPper (Denken In Problemen) of een DIMmer (Denken In Mogelijkheden)? Onze omgeving en gebeurtenissen kunnen we vaak niet veranderen, maar wel de manier waarop we omgaan met deze omgeving en aankijken tegen de gebeurtenissen. Ons gedrag en mindset heeft een enorm effect op onze vitaliteit. Positief en negatief.

“Positieve levenshouding = dat wat jij wil bereiken in dit deel van de schijf”

Voor een beter mentaal welzijn

  • Stressmanagement ondersteund met o.a. PSA-scan (ontwikkeld door TNO)
  • VR-bril stressgame ‘Maak van stress je vriend’
  • Workshops over positief denken, mentale veerkracht, growth vs fixed mindset, etc.
  • Coaching op zelfbeeld, zelfwaardering, zelfvertrouwen en assertiviteit
  • Persoonlijkheidsanalyse zoals bijvoorbeeld de DISC-gedragsanalyse