Amplitief Vitaliteits Onderzoek (AVO)

Een Amplitief (Periodiek) Vitaliteits Onderzoek (AVO) brengt de vitaliteit van je medewerkers in kaart. Via een vragenlijstonderzoek en een gesprek met een vitaloog. Curatieve en preventieve interventies richten zich op probleem- en risicogroepen. Zoals een PMO en een PAGO. Amplitieve vervolgacties na een AVO zijn bedoeld om de vitaliteit van al je medewerkers te vergroten. Onder het mom van ‘Je hoeft niet ziek te zijn om gezonder te worden’.  Je hoeft dus niet futloos te zijn om energieker te worden. Een AVO leent zich ook goed om periodiek in te zetten. Juist omdat het heel laagdrempelig van opzet is.

De vragenlijst en het gesprek wordt pragmatisch ingestoken. In het gesprek gaan we in op hoe je met de uitslag kunt omgaan en hoe je zelf concreet handen en voeten kunt geven aan de te nemen acties.

Voor een AVO zetten wij meestal ons bewezen concept de Wash & Shine. Hiermee creëer je op een laagdrempelige en leuke manier een

  • dialoog over het thema vitaliteit en amplitie
  • gemeenschappelijke taal over vitaliteit en amplitie
  • noodzaak of verlangen om aanpassingen in leefstijl te maken
  • eerste stap naar meer zelfregie
  • duurzaam inzetbaar team

Geen witte jassen en stethoscopen! Wel het échte gesprek met een vitaloog zodat je weet hoe het met de organisatie gaat.

In onze blog vind je nog meer informatie over AVO.