Amplitief Vitaliteits Onderzoek (AVO) in plaats van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Oké, nog een extra afkorting en onderzoek erbij… Kunnen we het bos nog wel zien door al die bomen? Eerst dus maar eens duidelijkheid over wat deze drie onderzoeken nu eigenlijk inhouden en waarom je in onze optiek beter voor een AVO kan kiezen dan voor een PMO of PAGO.

Wat is een PMO?
De afkorting PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Dit onderzoek brengt de gezondheidsrisico’s van je medewerkers in kaart. Die risico’s kunnen te maken hebben met het werk, maar ook met de privé-situatie van de medewerker, of met de leefstijl. Via een goed PMO kun je medewerkers inzicht geven in hun persoonlijke situatie, tips en tricks geven hoe het beter kan en hen positief stimuleren te werken aan hun eigen gezondheid.

PMO | Gericht op de algehele gezondheidsrisico’s van medewerkers

Het verschil tussen PMO en PAGO?
PMO (Preventief Medisch Onderzoek) en PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) zijn beide medische onderzoeken bedoeld voor werknemers. Een PAGO is vooral bedoeld om de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart te brengen. Een PMO kijkt meer naar de algehele gezondheid van je medewerkers. Dus niet alleen op de risico’s binnen het werk, maar juist ook naar iemands levensstijl en conditie. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

PAGO | Uitsluitend gericht op risico’s die te maken hebben met werk

Er zijn vier belangrijke verschillen tussen PMO en PAGO:

 1. Werkgever en de OR zijn actief bij het opstellen en uitvoeren van het PMO betrokken. Zij bepalen, samen met de bedrijfsarts, de inhoud van het PMO en acties die in het bedrijf worden uitgevoerd. Bij een PAGO is dit niet het geval.
 2. Het gaat bij PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de werknemer immers wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat, om verzuim in de toekomst te voorkomen.
 3. Bij PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk.
 4. Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.

Als werkgever maak je een keuze tussen het aanbieden van een PAGO, een PMO of een AVO. Tegenwoordig kiezen organisaties er steeds vaker om een AVO aan te bieden, omdat dit onderzoek een volledig inzicht in je eigen vitaliteit en de eigen regie daarop goed past binnen het huidige vitaliteitssbeleid en duurzame inzetbaarheidsstrategie van organisaties.

Wat is een AVO?
De afkorting AVO staat dus voor Amplitief Vitaliteits Onderzoek. Dit onderzoek brengt de vitaliteit van je medewerkers in kaart. Daar waar curatieve en preventieve interventies zoals een PMO en een PAGO zich richten op respectievelijk probleem- en risicogroepen. Zijn amplitieve interventies die volgen op een AVO erop gericht om de vitaliteit van alle medewerkers te vergroten. Onder het mom van ‘Je hoeft niet ziek te zijn om gezonder te worden’. En je hoeft dus ook niet futloos te zijn om energieker te worden.

 • Curatie: vitaliteit herstellen
 • Preventie: vitaliteit behouden
 • Amplitie: vitaliteit vergroten

AVO | Gericht op het vergroten van de vitaliteit van alle medewerkers.

 

Voor een AVO zetten wij meestal ons bewezen effectieve concept de Wash & Shine. Hiermee creëer je op een laagdrempelige en leuke manier een:

 • dialoog over het thema vitaliteit en amplitie
 • gemeenschappelijke taal m.b.t. vitaliteit en amplitie
 • noodzaak en/of verlangen om aanpassingen in leefstijl te maken
 • eerste stap naar meer zelfregie
 • duurzaam inzetbaar team

Geen witte jassen en stethoscopen, maar wel het échte gesprek met een vitaloog zodat je weet hoe het met de organisatie (lees medewerkers) gaat.