Je kan op verschillende manieren omgaan met problemen.  De vraag is: ben je een DIP’per of een DIM’mer? Waarbij DIP staat voor Denken In Problemen en DIM voor Denken In Mogelijkheden. Het zijn twee verschillende manieren om hetzelfde aan te pakken, alleen geeft de ene benadering veel meer energie dan de andere. Onderstaand een korte toelichting op DIP’per versus DIM’mer

DIP – Denken In Problemen
DIP’pers zijn geneigd om zich bij een probleem het volgende af te vragen: Wat is het probleem? Waar komt dat door? Wat is er in het verleden gebeurd waardoor het probleem er is? Wat gaat er mis? Wat kan er niet? Wat zijn de gebreken? Wat zijn de zwakke punten? Enzovoort.
Op zich zijn dat heel legitieme vragen, alleen blijkt dit Denken In Problemen een enorme energieverslinder te zijn. Leg je hier als leidinggevende de nadruk op, dan zul je merken dat er weerstand ontstaat en je team het gesprek met jou liever vermijdt. Jou kost dat veel energie en de kans is groot dat je medewerkers zich aangevallen voelen. Door op een DIP-manier te praten, maak je het probleem dus alleen maar groter. De negatieve energie van het DIP-denken blijkt besmettelijk te zijn…

DIM – Denken In Mogelijkheden
Bij DIM-denken werkt het heel anders, dat geeft juist energie. Wie denkt in mogelijkheden kijkt op een heel andere manier naar probleemsituaties. Een DIM’mer gebruikt de negatieve energie van het probleem en zet deze (zoals bij de Japanse krijgsdiscipline aikido) om in positieve energie voor iets nieuws. Het is een heel andere manier om een uitdaging te benaderen. In plaats van te focussen op het probleem stelt een DIM’mer vragen als: Wat kan een oplossing zijn? Wat is het doel? Wat werkt er wel? Wat kan er beter in de toekomst? Wat gaat er nu al goed? Welke hulpmiddelen zijn er? Wat zijn de sterke punten? Enzovoort.
In tegenstelling tot het ‘zware’ DIP-taalgebruik klinkt de DIM-benadering toekomstgericht, hoopvol en lichter. Spreek de DIP- en DIM-vragen maar eens hardop uit. Voel je het verschil? Het mooie is: een toekomstgerichte boodschap levert sneller resultaat op. Met denken in mogelijkheden geef je mensen energie en inspiratie. Je creëert er oplossingen mee. Dat is bij het werken in teams toch veel leuker dan problemen maken?

Betekent dit alles dat je nooit in problemen mag denken? Nee. Sterker nog: dat kan heel verhelderend zijn. Voorwaarde is wel dat je er niet in blijft hangen en het doet om vandaaruit door te pakken naar denken in mogelijkheden.