Uw privacy is bij ons in goede handen. Met de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR) die per 25 mei 2018 ingaat moeten ondernemingen hun processen aanpassen aan de nieuwe eisen. Zo moeten ondernemingen bijvoorbeeld een verwerkingsregister gaan bijhouden, verwerkingsovereenkomsten afsluiten, personeel trainen, hun privacyreglement tegen het licht houden en verschillende processen reviewen.

Om deze reden zijn wij onderdeel van het Privacy Zeker programma (zie voor de inhoud hiervan: https://privacyzeker.nl) en worden wij door Privacy Zeker begeleid bij de te nemen stappen om te gaan voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR). Samen met Privacy Zeker zullen wij alle benodigde stappen nemen, waar het onze bedrijfsvoering naar de klanten raakt (bijvoorbeeld wanneer er verwerkersovereenkomsten moeten worden afgesloten) zal dit aan de klanten worden gemeld.

Met de hulp van Privacy Zeker hebben wij voor de ingangsdatum van de nieuwe privacywetgeving alle maatregelen geïmplementeerd. Klanten worden proactief op de hoogte gehouden van de maatregelen die wij hiervoor nemen.