De eerste Vitalogische school van Nederland?! Vorige week spraken we met de trotse en enthousiaste directeur-bestuurder Marij van Deutekom van Notre Dame des Anges uit Ubbergen. Vier jaar geleden heeft Notre Dame het onderwijsconcept ‘Eigenwijs leren- leren op eigen wijze’ ingevoerd. Het streven is om een leer- en leefgemeenschap te zijn en niet alleen een school. Een plek waar leerlingen en medewerkers mogen leren en ontwikkelen en waar je gelukkig en jezelf mag zijn. Komend jaar starten ze een vitalteitsreis specifiek voor de medewerkers.

De reis

Vitaliteit staat bij Marij voor levendigheid en energie die stroomt. Het gaat niet in de eerste plaats om gezondheid. Op school vindt Marij het belangrijk dat je gelukkig wordt, jezelf kunt zijn en je je kunt ontplooien. Dit werd voor haar nog meer benadrukt toen Kiki Goessens (ondersteuningscoördinator op Notre Dame en ook Vitaloog) Vitalogie bij haar introduceerde. Dit sluit aan bij haar diepe overtuiging dat als iemand zich gezien en erkend voelt, die persoon lekkerder in haar vel zit en daardoor meer oog heeft voor een ander. Hiermee haal je het beste uit de mensen en kan je ze mee helpen en stimuleren een persoonlijke ontwikkelreis te maken. Het gaat dan niet alleen om het individu, maar ook om de verbinding met anderen. Als school zijn ze benieuwd en nieuwsgierig naar de medewerkers én de leerlingen en hebben ze het verlangen iedereen in zijn kracht te zetten. Notre Dame wil graag als eerste school in Nederland deze gezamenlijke reis aangaan om vitaliteit nog meer bespreekbaar te maken.

Vitalogische school

Een Vitalogische school is voor Marij een school waar je voelt dat er een goede sfeer is. Waar mensen samenkomen. Een school waar levendigheid is en waar gelachen mag worden. Afgelopen jaar heeft ze gemerkt hoe belangrijk het is om samen te blijven lachen maar dat het ook aangegeven kan worden als het soms wat minder goed gaat. De school wil graag op een professionele manier aandacht geven aan alle gebieden van vitaliteit. Hiervoor gaan ze eerst onderzoeken, middels de vitaliteitsschijf, waar de aandachtsgebieden zitten en hoe er meer energie toegevoegd kan worden. Samen met Vitalogisch gaan ze dit versterken. Allereerst met een inspirerende kick-off in de eerste week van het nieuwe schooljaar, voor nog meer bewustwording onder het personeel. Via verschillende activiteiten wordt er een vitascan gemaakt van de medewerker en de school. Zo kan er een specifiek programma aangeboden worden, waar medewerkers hun vitaliteit mee kunnen versterken. Daarnaast is er nog het verlangen vitaliteit een onderdeel te laten zijn van de gesprekscyclus, zodat vitaliteit ook geborgd wordt binnen de bestaande processen.

NPO-gelden

Door de bijzondere omstandigheden van afgelopen schooljaar, zijn er mogelijk extra leerbehoeften ontstaan. Hiervoor zijn er NPO-gelden beschikbaar gesteld, waarbij scholen een plan moesten maken over de in de in te zetten interventies. Notre Dame heeft ervoor gekozen de middelen ook te gebruiken om het personeel te versterken, zodat zij met nog meer energie hun werk kunnen doen en zich gesteund voelen. Het uitgangspunt voor Marij is dat als je beter in je vel zit, je je (voorbeeld)rol beter kunt vervullen en je leerlingen kan ondersteunen. Hoe meer de school de mensen in hun kracht zet, hoe beter ze een goede leer- en leefgemeenschap kunnen bieden aan leerlingen en medewerkers.

Inspiratie
Dat Notre Dame start met deze vitaliteitsreis bij medewerkers, is nieuw in onderwijsland. Marij geeft ook aan dat alle scholen het op een eigen manier doen en vanuit eigen ideeën; ze wil niet moraliseren. Als Marij iets mag toevoegen om andere organisaties te inspireren is het om aan jezelf en je organisatie de vraag te stellen: “Hoe fijn vind je het om goed gekend te zijn in je functioneren en in je contacten met mensen om je heen? Wat doet dat met jou?” Het vraagt om liefde, lef en voorleven. Als laatste wil ze vooral iedereen meegeven: Gun jezelf en de organisatie de tijd dat het mag groeien en kijk naar wat wél kan met een open groeimindset!

Op eigen wijze leren en leven