Sluiten jouw drijfveren en talenten aan op het werk dat je doet?

Herken je dat? Bij de ene taak die je binnen je werk uitvoert lijkt het of de tijd vliegt en ben je in een flow, waarbij het werk vanzelf lijkt te gaan en bij de andere taak lijkt er geen einde aan te komen en moet je er constant hard voor werken om tot een resultaat te komen.

Grote kans dat dit te maken heeft met jouw drijfveren en bijbehorende talenten in samenhang met de motivatie en benodigde competenties voor de uit te voeren taken.

Hoe zit dit dan vraag je je wellicht af? In deze blog zullen wij je hier meer inzicht in geven.

Drijfveren, talenten en motivatie

Ieder mens heeft drijfveren. Drijfveren zijn als het ware de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden van personen. Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en uitleg die voortvloeien uit de hoge en lage behoeftes aan de verschillende drijfveren.

De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag – of juist remmen. Gedrag wordt niet alleen bepaald door het “kunnen” (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door het “willen” (drijfveren en talenten). Dit alles in een gegeven omgeving die stimuleert of belemmert. Werkzaamheden die bij de persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren.

Nu we de definitie kennen van drijfveren, talenten en motivatie vraag je je misschien af wat je hier mee kunt.

In de praktijk

Iedereen vind het fijn om bezig te zijn met taken die leuk zijn om te doen. Vaak zijn dit taken die aansluiten op je drijfveren en talenten en voor deze taken ben je gemotiveerd. Van belang is het dus om jouw drijfveren en talenten te kennen en
op basis hiervan te onderzoeken welke taken, rollen en functies hier goed op aansluiten.

Voor organisaties is het ook van belang om de drijfveren en talenten van hun medewerkers in kaart te hebben, zodat deze kunnen worden afgestemd op de rollen en bijbehorende competenties die binnen de organisaties van belang zijn.
Op die manier worden talent- en competentiemanagement naadloos met elkaar geïntegreerd. Het een kan ook niet zonder het ander, want competentiemanagement zonder talentmanagement is “harteloos” en talentmanagement zonder competentiemanagement is “doelloos”.

Competentiemanagement maakt namelijk de verwachtingen helder en is bedoeld om te bepalen welk gedrag nodig is om een functie succesvol te vervullen in een organisatie. Met andere woorden competentiemanagement geeft richting aan het gewenste gedrag om een organisatie succesvol te maken. Talentmanagement is er juist op gericht om mensen op basis van hun talenten en voorkeursgedrag te laten werken, zodat ze plezier in hun werk krijgen en erbij betrokken raken. Met andere woorden het laat mensen met passie werken.

Methode

Wil je aan de slag met talenten en competenties dan is de TMA Methode een methode die zeer doeltreffend is.

Herken je binnen jouw organisatie dat talentmanagement en competentiemanagement beter op elkaar afgestemd zouden kunnen worden en zou je graag eens samen kijken naar de mogelijkheden om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan, neem dan vrijblijvend contact op met Frans de Nooijer via frans@vitalogisch.nl of via info@vitalogisch.nl.

Frans de Nooijer
frans@vitalogisch.nl
06- 18 95 90 61