Volgens cijfers van het CBS is 25 procent van de Nederlandse bevolking millennial. Geboren tussen 1980 en 1995, nu tussen de 21 en 36 jaar oud. Rond 2020 zal het de grootse groep in Nederland zijn. Binnen vijf of zes jaar is 90 procent van de werkkrachten een millennial. Omdat het een grote groep betreft, zijn millennials voor veel bedrijven, instellingen en organisaties een interessante onderzoeksgroep.

Willen bedrijven de millennial zowel als consument en als werknemer niet verliezen, dan zullen zij bijvoorbeeld mee moeten gaan in duurzame trends. Het is een generatie die voor een groot deel is opgegroeid met het klimaatprobleem. Daarnaast hebben we hier te maken met de selfie-maatschappij. Millennials zijn publiciteitsgeiler dan andere generaties. Alles wat zij doen wordt op Facebook of Instagram geplaatst. Ze willen aandacht krijgen en zich goed voelen.

‘Menselijke relaties zouden tot de bottom-line van elk bedrijf moeten behoren: ze zijn de sleutel tot succes’, vertelt relatietherapeute Esther Perel, die zich nu ook op het bedrijfsleven stort. ‘Veel conflicten ontstaan uit botsende verwachtingen van mensen. Elke werkrelatie vertrekt vanuit een identiteit: waarom zijn we hier en wat verwachten we van elkaar? Directeuren uit die babyboomgeneratie worstelen daarmee. Zij vinden hun nieuwe werknemers verwende rotjongens. ‘Je wilt al een promotie terwijl je hier pas zes maanden werkt? Je hebt nog niets bewezen, kleuter. Ik heb tien jaar moeten ploeteren voor ik een trapje hoger kon klimmen.’ Maar die kinderen zijn wel onze kinderen, hè. Ze komen niet van een andere planeet: we hebben ze zelf zo opgevoed.’

Vroeger ging het alleen over doelstellingen, competenties en realisaties. Controle stond centraal in een bedrijfsorganisatie: beheersing van de kosten, van prijzen, van investeringen en niet in het minst van mensen. Nu spreken we over vertrouwen, transparantie, zich veilig voelen, empathie. Dat is een heel nieuwe woordenschat voor een bedrijf.

Als je je goede mensen wilt houden, zal je je wel verantwoordelijk moeten voelen voor het geluk of het welzijn van je werknemers. Je zult daarom moeten weten wie ze zijn en hoe ze leven. Millenials werken niet om hun job te doen, maar om voldoening te vinden, zichzelf te verwezenlijken. Werk moet betekenis geven aan hun leven, iets wat vroeger in andere structuren als religie en het gezin gevonden werd.

Als een organisatie hun intelligentie wantrouwt, hun groei beperkt of hun zelfsturing belemmert veranderen ze van baan. Dus vraag hen om het opnieuw te ontwerpen. Geef millenials de vrijheid en verantwoordelijkheid om acties te ondernemen die zij – niet hun managers – het best vinden voor de visie van het bedrijf.

Geef je millenials de vrijheid om het werk te doen waarvan zij denken dat het er het meest toe doet.
Ze zullen elke dag bereid zijn om naar hun werk te komen om hun best te doen.

Meer weten over Millenials? Wij geven inspiratiesessies en advies over deze generatie om je verder te helpen. Voor meer informatie mail naar: info@vitalogisch.nl