Meer veerkracht, minder verzuim

Veel HR-adviseurs en leidinggevenden worstelen momenteel met het terugdringen van het (mentale) verzuim in hun organisatie. Inmiddels is wel duidelijk dat veerkracht, vitaliteit en verzuim onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het laatste kwartaal van 2022 reikte het verzuimcijfer volgens het CBS tot het hoogste niveau in ruim twintig jaar. Wat hierin opvalt, is dat veel van deze verzuimgevallen niet direct iets te maken hebben met ziekte. Het houdt vaak verband met werk gerelateerde ongemakken of situaties in de privésfeer. Een deel van dit verzuim kan voorkomen worden als werknemers veerkrachtiger zijn.

Onlangs verleenden Klaas Koster en Hanneke van Engelen hun medewerking aan het artikel “Meer veerkracht, minder verzuim” voor HR Rendement om hierin wat meer duiding te geven. Lees het artikel en ontdek hoe je door met een holistische blik naar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te kijken en het inzetten van de vitaliteitsschijf van vijf positieve invloed kunt uitoefenen op het vergroten van de veerkracht van jou en je medewerkers. Tip van de sluier; Vitaal leiderschap speelt hierin een belangrijke rol.

Wil je weten hoe je dit in praktijk kunt brengen? Klaas en Hanneke vertellen je er graag meer over op hét Vitalogie Plein van Nederland. Bel ze voor een afspraak (040 2824711) en je wordt warm onthaald met een lekker kopje koffie of thee.

 

Klaas Koster - Vitalogisch  Hanneke van Engelen - Vitalogisch

Klaas Koster                                         Hanneke van Engelen

klaas@vitalogisch.nl                           hanneke@vitalogisch.nl

06 – 24 85 85 56                                  06 – 41 63 71 72