We gaan langzaamaan weer richting het einde van het jaar. Terugkijkend op wat er goed is gegaan en wellicht ook terugblikken op wat je liever anders had gedaan?! Een thema waar op en rond 31 december door veel mensen echt even bij stil wordt gestaan is de vitaliteit. Goede voornemens worden gemaakt om het nieuwe jaar met hernieuwde energie te werken aan je eigen vitaliteit.

Wat helaas zo jammer is, is dat zo weinig mensen dat goede voornemen volhouden. Onderzoek toont aan dat slechts 80% van de mensen die een (leefstijl)gedragsverandering willen doorvoeren hier niet in slaagt. John C. Norcross van de University of Scranton bestudeerde jarenlang mensen met goede voornemens. Hij stelde vast dat twee derde van hen het nieuwe gedrag slechts een maand volhoudt, na drie maanden stopt de helft en na twee jaar zet nog maar één op de vijf mensen de gedragsverandering door.

Een verklaring hiervoor is o.a. omdat mensen het goede voornemen dus simpelweg niet lang genoeg volhouden. Uit een ander onderzoek blijkt dat je om relatief eenvoudige gewoonteveranderingen door te voeren, zoals gezonder eten, meer water drinken of meer bewegen, je gemiddeld 66 dagen nodig hebt. Phillippa Lally en haar team hebben hier onderzoek naar gedaan. Tijdens dit onderzoek keek men hoe lang het duurde voordat deelnemers een handeling automatisch uitvoerden (hét moment waarop je een nieuwe gewoonte hebt gevormd).

R = G x C3
De succesformule R = G x C3 uit het boek ‘Vitalogie!’ kan je helpen om het goede voornemen echt aan te pakken en juist nu wél door te zetten. Waarbij de R staat voor het gewenste resultaat. G is het gedrag dat nodig is om dat resultaat te bereiken (je moet iets doen). Of een persoon het gewenste gedrag laat zien, is afhankelijk van drie factoren: zijn Competenties, zijn Commitment en de Context (C3).Wat verandering namelijk echt zo moeilijk maakt, is dat vrijwel iedereen laag scoort op minimaal een van deze drie C’s. Er is dus sprake van:

  • onvoldoende competenties 
    (beperkte vaardigheden, het kennen en kunnen van de persoon is ontoereikend) en/of
  • te weinig commitment
    (belemmerende overtuigingen, de wil of het verlangen om te veranderen is niet groot genoeg) en/of
  • een context die niet stimulerend is
    (matige steun uit de omgeving, de persoon in kwestie durft niet te veranderen, mag dat niet of denkt dat hij dat niet mag)

Niet voor niets dat de ‘Dag van de Vitalogie’ ieder jaar op 66 dagen na 1 januari valt. De Dag van de Vitalogie is dè dag waarop je je extra bewust mag zijn van je goede voornemen waar je op 1 januari vol goede moed mee gestart bent. Ben je nog steeds op het goede spoor of ben je inmiddels afgehaakt? Als je nog op het goede spoor zit, gefeliciteerd! Mocht dat laatste het geval zijn, geen stress je bent niet de enige. Laat je inspireren door het boek ‘Vitalogie!’ en lees hoe je nu wel je goede voornemen vol kan houden.