Hoe kan een metafoor je kracht, inspiratie en energie geven? De kunst van de eenvoud maar eenvoud is het kenmerk van het geniale. De kunst van het weglaten. Zou je een (geniale) metafoor kunnen bedenken die jouw situatie of persoon beschrijft? Een metafoor die jou inspireert en energie geeft. Alias de Breinpiloot mag het duidelijk zijn dat ik gek ben op metaforen. Vooral metaforen die congruent zijn aan dat wat je doet, wie je bent en je creativiteit prikkelen. Geniet zo links en rechts even van het moment of persoon en sta er even bij stil. Het leven moet niet vliegen maar fladderen.

We worden nu met z’n allen enorm teruggeworpen tot de kern en de basis van wie we zijn. Wat zijn je rollen en wie ben je? De kracht van een metafoor is dat deze veel meer tot de verbeelding spreekt dan gewone taal en doet een beroep op ons creatieve vermogen. Wanneer je een metafoor gebruikt, spreek je ook rechtstreeks het associatieve vermogen van de ander aan. Dit is het deel dat wordt gestimuleerd door beelden, ideeën, gevoel en concepten. Door metaforisch denken kun je vanuit je rechterhersenhelft helpen bij het creatief oplossen van problemen of helder inzicht te geven in complexe situaties. Het maakt het ook makkelijker om met je mee te voelen, een situatie te visualiseren, de boodschap te onthouden of op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Met een metafoor kun je snel een helder, visueel beeld schetsen van een persoon, gevoel, een situatie of een probleem.

Het associatieve denken geeft inspiratie en dus ook energie er iets mee te willen doen. Hierdoor krijgt de communicatie diepgang, meer out-of-the-box denken en kun je tot onverwachte oplossingen voor problemen komen.

‘Met het gebruik van metaforen krijgen wij ook extra inzicht dat meer van het hart komt dan van het hoofd’. Hoofd, hart, buik.

Bedenk eens een mooi metafoor voor jezelf en\of voor de ander?

Wie ben jij? Hoe reageer je? Hoe zien anderen jou? Zet de sterktes eens in beeld en bedenk daar een mooie metafoor bij. Vraag het ook eens aan dierbare mensen om je heen. Wat bedenken zij als metafoor voor jou? Erg leuk om te horen waar ze mee komen. Geweldig om samen aan de eettafel elkaar op mooie metaforen te trakteren. Je gaat inzicht krijgen op een andere manier dan je normaal gewend bent. Dit metafoor kan bijvoorbeeld een woord, dier, object, plek of situatie zijn.

De paarse krokodil

Een metafoor – Grieks voor ‘overbrenging’ – is een beeldspraak waarbij je iets abstracts begrijpelijker maakt door het te vergelijken met een concreet beeld of verhaal. Een metafoor is beeldspraak met twee of meer ongelijke betekenissen die niets met elkaar te maken hebben. Voorbeeld: de paarse krokodil. Een krokodil en paars, zo op het eerste gezicht heeft het geen betekenis. De paarse krokodil komt van een reclame spotje. Het begrip paarse krokodil is uitgegroeid tot een metafoor van overdreven en klantonvriendelijke bureaucratie.

Hele brein

Het linker- en het rechterbrein brein kunnen namelijk in goede doen enorm goed samenwerken. Onder druk of in stresssituaties kan deze samenwerking wel eens sterk verminderen. De ratio en het gevoel, het denken en het doen willen niet meer zo goed samen optrekken. Via de metaforische denkkracht breng je deze samenwerking weer op gang. De ultieme vorm van creativiteit is een optimale samenwerking tussen beide hersenhelften. Het gebruik maken van meerdere plekken van onze hersenen geeft namelijk kracht en energie.

Bonus op 1,5 meter

Uit hersenonderzoek blijkt ook nog eens dat de delen die zintuiglijk waarnemen van aanraking, de pariëtale operculum, ook wordt geactiveerd wanneer iemand luistert naar een zin met een metafoor. Dat is in deze tijd van 1.5 meter afstand bewaren toch een mooie mogelijkheid iemand toch (aan) te raken. Metaforen helpen dus bij het zoeken naar oplossingen. Door een probleem te vertalen naar een metafoor creëer je een nieuwe context, waarbinnen je kunt zoeken naar creatieve oplossingen die je ten slotte weer naar het oorspronkelijke probleem kunt vertalen. Als je van je probleem ook een uitdaging maakt, introduceer je een element van plezier in de manier waarop je over je uitdaging denkt.

www.breinpiloot.nl

Bronvermelding:

dikscommuniceert.com

www.herrmann-europe.com/nl

Boek: Buiten de kaders (Alexandra van der Hilst)

Boek: Leer als een speer (Jan-Willem van den Brandhof)

Sigmond Freud

The creative brain (Ned Herrmann)