Vitalogisch is ZBR-proof. Vanaf vandaag voldoet Vitalogisch officieel aan de ZBR-eisen waarmee de klant van Zilveren Kruis Achmea verzekerd is van kwalitatief goede, effectieve en veilige diensten. De beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld met kennis vanuit de branche en in aansluiting op reeds bestaande kwaliteitsnormen. Als basis zijn belangrijke aspecten uit de internationale norm ISO 9001 en de nationale zorgstandaard HKZ overgenomen, te weten:

  • het zekerstellen van klantentevredenheid;
  • het adequaat afhandelen en opvolgen van klachten;
  • een doelmatige procesbeheersing;
  • een plan-do-check-act cyclus van continu verbeteren.

De audit is uitgevoerd door QSN. QSN is een bureau voor kwaliteitsmanagement met een eigen visie. Opgericht in 1997, heel enthousiast en prettig ambitieus. Groei, daar gaat het QSN om…. Persoonlijk en als organisatie. Die groeiambitie vertalen zij ook naar hun klanten. Kwaliteitsmanagement moet een bijdrage leveren aan deze groei.  QSN ziet kwaliteit als natuurlijk en vanzelfsprekend. Het daagt uit om het beste uit de organisatie en jezelf te halen. Daarbij gaan zij uit van de menselijke maat. Kwaliteit is er voor de mens en niet andersom. Wat QSN betreft is kwaliteitsmanagement dynamisch, interessant en resultaatgericht