Vitalogisch is geselecteerd als uitvoerend partner van INretail voor het project Duurzame Inzetbaarheid in het mkb – fase II.  Doel van het project is enerzijds om brancheverenigingen mogelijkheden te bieden 50 ondernemers concreet verder te helpen op DI en daarmee het branche-aanbod verder te ontwikkelen. Anderzijds MKB NL graag leren hoe je als branchevereniging hierin en rol kunt spelen en welke aanpakken en interventies werken de DI bij ondernemers te verbeten.

Doelstellingen en resultaten
Het project ‘DI-MKB’ kent de volgende doelstellingen:

 • Het ontlokken van de vraag van ondernemers op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid;
 • Het ‘blijvend op de agenda hebben staan’ van DI  bij convenantpartners en ondernemers;
 • Het aantoonbaar verbeteren van Duurzame Inzetbaarheid bij van deelnemende bedrijven;
 • Het ontwikkelen van (nieuwe) methoden, diensten en producten om Duurzame Inzetbaarheid aan te bieden aan bedrijven en dit breder beschikbaar stellen aan ‘de markt’;
 • Het inzicht krijgen in de verschillende brancheaanpakken, interventies en de effecten daarvan.
 • Het actief uitdragen van de belangen van Duurzame Inzetbaarheid via de diverse beschikbare communicatiekanalen en het delen van resultaten en good practices met de ‘achterban en andere geïnteresseerden’.

Vanuit INretail willen werkgevers en werknemers met dit project bewust laten worden dat in (soms letterlijk) beweging komen noodzakelijk is. De subsidie voor het project “IN retail gezond & fit” biedt INretail de kans om 50 ondernemers op goed werkgeverschap te ondersteunen en vervolgens met storytelling collega ondernemers in de branche te inspireren. Dit zal in vijf stappen worden opgepakt:

 • Stap 1: Kick off bijeenkomsten. Tijdens deze kick-off bijeenkomsten zal het traject “IN retail gezond & fit” toegelicht worden en zullen
  deelnemers op een inspirerende wijze kennismaken met de mogelijkheden die dit project biedt.
 • Stap 2: Kosten Baten Analyse. Aan de hand van de KoBa-DI tool van TNO,  krijgt de ondernemer inzicht in de huidige situatie van Duurzame Inzetbaarheid binnen zijn onderneming en ten
  op zichte van de branche (benchmark). De tool geeft inzicht in wat al goed geregeld is op het gebied van gezondheid, de werk-privé balans en de motivatie en betrokkenheid, kennis en vaardigheden van medewerkers en op welke punten verbeteringen aangebracht kunnen worden.
 • Stap 3: Interventies. Aanbod uit diverse (vitaliteits)workshops die aansluiten bij de behoefte van de ondernemer.
 • Stap 4: Kennis delen. De opgedane kennis en best practice zullen in de vorm van korte inspiratiefilmpjes worden gedeeld met de achterban.
 • Stap 5: Het opleiden van een INretail medewerker tot Vitaloog. Om te zorgen voor benodigde kennis bij INretail aanwezig is zal een medewerker opgeleid worden die in staat is de
  leden te adviseren op het gebied van vitaliteit en gezondheid voor verdere verankering binnen INretail.