Wat is een CVO?
Een chief vitality officer (CVO) is de vitaliteitsdirecteur van een bedrijf. Deze vitaliteitsdirecteur draagt de verantwoordelijkheid voor de vitaliteit en werkgeluk van medewerkers binnen een onderneming. De vitaliteitsdirecteur staat meestal onder toezicht van de raad van commissarissen (RvC), waardoor hij/zij ook is benoemd.

De term CVO komt uit de VS, waar de term ‘C-level’ gebruikelijk is voor diegenen die de hoogste bestuurslaag vormen. De zogeheten C-suite bestaat meestal uit een CEO, een COO (chief operations officer), CFO (chief financial officer) en een CIO (chief information officer). Afhankelijk van de branche waarin het bedrijf opereert, kunnen er nog vele andere C-functies zijn, bijvoorbeeld op het gebied van compliance, marketing, security, technology, accounting of strategy.

Verantwoordelijkheden van een CVO?
CVO’s zijn verantwoordelijk voor de vitaliteit en het werkgeluk van medewerkers binnen het bedrijf. Het gaat om het versterken van mensen én daarmee het versterken van organisatie. Vitale medewerkers leveren namelijk een vitaal bedrijf op. Ze zijn regelmatig onderdeel van een non-hiërarchische vitaliteitswerkgroep en bepalen mede het vitaliteitsbeleid waarmee een wendbare organisatie wordt gecreëerd en wat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Eén van de belangrijkste taken van een CVO is dus het vitaliseren van de organisatie en hij/zij legt o.a. dwarsverbanden tussen bestaande HR-activiteiten zoals:

  • arbo- en verzuimbeleid,
  • gezondheidsbeleid,
  • overig hr-beleid.

Wat doet een Chief Vitality Officer?
Wat een vitaliteitsdirecteur precies doet, verschilt nogal per bedrijf. Maar een vitaliteitstraject begint meestal met een kick-off sessie (een Vitality Assessment). De kracht van deze sessies is dat de CVO samen met het managementteam door middel van een korte maar grondige analyse de situatie van de organisatie in kaart breng. Hiervoor worden wetenschappelijke modellen gebruikt en de kennis over de meest efficiënte cultuur en structuur voor ondernemingen, en die kennis combineert een CVO met best practices van andere bedrijven.

In een Vitality Assessement komen een vijftal thema’s aan bod:

  1. Missie, visie en strategie
  2. Cultuur en leiderschap
  3. Werkomgeving & arbeidsvoorwaarden
  4. Leren & ontwikkelen
  5. Gezondheid

Samenwerking met HR-professionals
De rol van CVO ligt in het verlengde van het HR-werkveld. Of zoals een HR-professional het laatst verwoordde: “Dit overstijgt HR”. Een CVO opereert op het snijvlak van management, cultuur en organisatie. HR-professionals hebben vaak een goed inzicht in de mate waarin deze aspecten de organisatie beïnvloeden, maar niet altijd de capaciteit, de positie of de middelen om hier intern mee aan de slag te gaan. Na vitaliteitstrajecten is er meer aandacht voor de menselijke factor en cultuur en is er meer inzicht in hoe belangrijk dit is. De oplossingen van een chief vitality officer leiden vaak tot een sterker en strategischer HR-beleid: de positie van HR in de interne organisatie wordt daarmee versterkt.

Beroep van de toekomst
Een chief vitality officer (CVO) is het beroep van de toekomst!