Heb jij sinds kort ook een WAT-relatie? Huh wat? Ja, WAT…. Working Apart Together!

De meeste mensen zijn inmiddels wel bekend met de term latrelatie. Waarbij LAT een afkorting is van de Engelse woorden living apart together (‘samen apart wonen’). Al in de jaren zeventig was het een gangbaar begrip in Nederland; sociologen hebben het rond 1980 overgenomen. Kort gezegd is een latrelatie een liefdesrelatie waarbij twee minnaars een in hoofdzaak monogame relatie hebben en ervoor kiezen geen gezamenlijke huishouding te voeren, maar apart te wonen. 

Watrelatie
De term watrelatie hebben wij sinds de intrede van COVID-19 bedacht doordat  we allemaal noodgedwongen zoveel mogelijk thuis moesten werken.  Waarbij WAT een afkorting is van de Engelse woorden working apart together (‘samen apart werken’). Kort gezegd is een watrelatie een werkrelatie waarbij twee of meerdere collega’s een zakelijke relatie hebben en ervoor kiezen om dit niet op één gemeenschappelijk plek te doen, maar apart te werken.

Netzoals bij een latrelatie zijn er goede afspraken nodig om deze vorm te laten slagen, zo ook bij een watrelatie! Want hoe werk je nu op afstand met elkaar samen? Wat spreken we hierover met elkaar af? Op welke wijze blijven we verbonden met elkaar als we elkaar slechts sporadisch IRL zien?

Belangrijkste tip: Maak het menselijk!
Wie vooral via videoconferenties communiceert is geneigd het vaak alleen maar over werk te hebben. Het koffiemomentje ontbreekt samen en je hebt ogenschijnlijk op afstand niet de gelegenheid om even met elkaar bij te kletsen zoals dat op kantoor wel eenvoudig en soms spontaan kan.

Samenwerken op afstand verloopt soepeler als je je collega’s wat beter kent, blijkt uit verschillende onderzoeken. Het is dus belangrijk om de samenwerking menselijk te maken en ook buiten de vergaderingen om met je teamleden in contact blijft.

Je kunt daarom bijvoorbeeld bij iedere vergadering voor aanvang een ‘check-in’ of bijkletsmomentje inlassen, zodat de collega’s van elkaar weten hoe het écht met ze gaat en elkaar ook op persoonlijk vlak beter leren kennen. Zo bouw je wederzijds vertrouwen op, wat een belangrijke voorwaarde is voor verbinding en een open communicatie. De meeste mensen dragen actiever bij aan een discussie en laten hun stem vaker horen als ze zich veilig voelen, hierdoor worden besluiten meer gedragen wat leidt tot meer betrokkenheid. Deze betrokkenheid leidt vervolgens tot meer eigenaarschap waardoor successen kunnen worden bereikt en meer vertrouwen ontstaat. Zo zet je het vliegwiel van de cirkel van verbinding in gang. In het boek ‘Vitalogie’ van Klaas Koster lees je hier meer over.

Back2Office
Na de zomer gaan, naar verwachting, de meeste medewerkers van bedrijven weer gedeeltelijk en geleidelijk terug naar kantoor. Als organisatie is het goed om hier vooraf goed over na te denken. Hoe keren we weer terug naar de werkvloer? Hoe verloopt dit voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk? Naast alle richtlijnen en protocollen gaat het ook over wennen aan de nieuwe situatie. Over het weerzien met bekende collega’s, het hervinden van een goede energiebalans en het optimaal gebruik maken van de werkvloer als ontmoetingsplek. Daarbij is het ook de hoogste tijd om weer echt aandacht te besteden aan elkaar en te horen hoe het nu echt met iemand gaat.

Het Back2office programma van Vitalogisch helpt bij deze terugkeer een optimale WAT-realtie. Deze is opgezet vanuit vier verschillende invalshoeken: Empowerment, Education en Entertainment of een sterke mix van deze drie: de E-shake. Elke invalshoek biedt dynamische interventies en een focus op de dialoog. Workshops kunnen zowel on- als offline, binnen als in de buitenlucht worden uitgevoerd. Lees meer over het back-office programma of neem contact op met een van onze Vitalogen of onze Back2office programmamanager.
Mail info@vitalogisch.nl of bel 040-2824711