Lagere verzuimcijfers: het belang van amplitie en bevlogenheid

Deel 1 van 7

Een gezond en productief werkklimaat is essentieel voor iedere organisatie. Werkgevers streven naar een lager verzuimpercentage en betere prestaties van hun medewerkers. Maar wat is de sleutel tot het bereiken van deze doelen? Het is natuurlijk veel interessanter om beleid te maken in het voorkomen van verzuim. Het antwoord ligt in het investeren in amplitie en bevlogenheid.
Amplitie verwijst naar de positieve psychologische toestand waarin medewerkers zich bevinden wanneer ze het beste uit zichzelf halen en hun potentieel volledig benutten. Bevlogenheid gaat hand in hand met amplitie en omvat de energie, betrokkenheid en toewijding die medewerkers voelen ten opzichte van hun werk.

Nut & Noodzaak amplitie en bevlogenheid

Waarom zou een werkgever investeren in deze aspecten? Het antwoord is simpel: het levert aanzienlijke voordelen op. Onderzoek heeft aangetoond dat organisaties die actief investeren in amplitie en bevlogenheid tot wel 40% minder verzuim ervaren. Dit betekent dat medewerkers minder vaak afwezig zijn vanwege ziekte of andere redenen, wat de continuïteit en productiviteit van het bedrijf ten goede komt.

Maar waarom is het zo noodzakelijk om actief te investeren in medewerkers en daarmee het beste uit hen te halen? Ten eerste zorgt het investeren in amplitie en bevlogenheid voor een positieve werkcultuur. Werknemers voelen zich gewaardeerd, gemotiveerd en betrokken, waardoor ze met plezier naar hun werk gaan. Dit vermindert de kans op stressgerelateerde klachten en burn-out, die vaak gepaard gaan met een hoog verzuim.

Wanneer heb jij  voor het laatst waardering uitgesproken richting (een) medewerker(s)?

Ten tweede zorgt het benutten van alle vitaliteitsschijven ( De schijf van 5 van Vitalogisch: Nut & noodzaak, Lichaam & leefstijl, Mindset en emoties, Omgeving en relaties en Talenten & zingeving) van medewerkers voor betere prestaties. Bevlogen en amplitieve medewerkers zijn creatiever, productiever en nemen initiatief om problemen op te lossen. Ze hebben een hogere arbeidsvoldoening en voelen zich meer verbonden met de organisatie. Dit alles draagt bij aan een hogere kwaliteit van het werk, hogere klanttevredenheid en uiteindelijk een sterker concurrentievermogen van het bedrijf.

Kortom, investeren in amplitie en bevlogenheid is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk voor werkgevers die streven naar lagere verzuimcijfers en betere prestaties. Door medewerkers te ondersteunen en te stimuleren om hun volledige potentieel te benutten, kunnen organisaties genieten van de vele voordelen die dit met zich meebrengt.

In deel 2 van 7 van deze blog zullen we je volgende keer meenemen in de ongewenste verloop van medewerkers. Want ook dit onderwerp maakt onderdeel uit van het streven naar amplitieve en bevlogen medewerkers.

Vitalogisch is strategisch partner voor vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Het begint bij de nut en de noodzaak, ben je benieuwd naar het return on investment (ROI) op jouw organisatie? Wil je hierover sparren en/of de mogelijkheden onderzoeken neem dan vrijblijvend contact op met onze collega, Maurice van Schie via maurice@vitalogisch.nl of bel naar 040 2824711

=============================================================
Bron: onderzoeken McKinsey, Gallup en Oxford | CBS cijfers | Paul ter Wal Profijtabilieit

Maurice van Schie

maurice@vitalogisch.nl 
06 – 12 67 07 12