Thema’s die in 2016 hoog op de agenda staan bij veel bedrijven zijn: Duurzame inzetbaarheid en Persoonlijk leiderschap. Organisaties en werknemers moeten steeds veerkrachtig en wendbaarder zijn want veranderingen volgen elkaar snel op. Het succes van een organisatie valt of staat bij de inzetbaarheid, de betrokkenheid en de performance van medewerkers.

Van medewerkers wordt derhalve steeds meer persoonlijk leiderschap, zelfsturing en eigenaarschap verwacht. Organisaties dienen dit op de juiste manier te faciliteren! Als medewerkers zelf in staat worden gesteld om richting te geven aan hun eigen ontwikkeling, om zelf de regie te nemen, door te doen wat bij hun past, waar hun kracht ligt en waar ze energie van krijgen, presteren ze beter en halen ze meer voldoening uit hun werk. Ze zijn meer verbonden met zichzelf en dat is de basis om zicht te kunnen verbinden met een team of organisatie(doelstellingen). Belangrijke voorwaarde hiervoor is een open cultuur nodig waarin sprake is van vertrouwen, en een focus op het optimaliseren van talenten. De cirkel van verbinding in de afbeelding hiernaast laat dit duidelijk zien. (gebaseerd op pyramide van Lencioni)

cirkel-van-verbindingVertrouwen en bouwen op de kracht van mensen werkt het best om ontwikkeling, prestaties en persoonlijk leiderschap te stimuleren. Het zorgt voor meer betrokkenheid, energie, veerkracht, betere prestaties, werkplezier, duurzame inzetbaarheid en hogere klanttevredenheid. Helaas echter blijkt dat organisaties nog te vaak maar weinig inzicht hebben in het potentieel en talenten van hun medewerkers.

Helaas hebben ook medewerkers zelf vaak onvoldoende inzicht in hun eigen sterke punten en dat terwijl verantwoordelijkheid nemen voor eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid belangrijker is dan ooit. Een baan voor het leven is niet meer van deze tijd is en het reflecteren op en ontwikkelen van de eigen talenten geeft meer zelfinzicht, zelfvertrouwen en uiteindelijk dus meer marktwaarde.

Door te focussen op sterktes, op waar iemands kracht ligt, wordt het ook makkelijker om met actuele en ingewikkelde thema’s als jobcrafting en duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Medewerkers die worden gestimuleerd tot nadenken over hoe ze hun sterktes en talenten daarvoor in kunnen zetten en waar ze het meeste energie van krijgen, zijn over het algemeen meer betrokken, beter inzetbaar, intrinsiek gemotiveerd en hebben meer plezier in hun werk.

In de praktijk richten we ons helaas te vaak op zwaktes c.q. tekortkomingen, dan op verbeterpunten en op het ontwikkelen van competenties die passen bij rigide functiebeschrijvingen. Vreemd genoeg verlangen we persoonlijk leiderschap, duurzame inzetbaarheid, excellente prestaties van medewerkers maar tegelijkertijd stimuleren en benutten we niet echt ieders talenten, waardoor mensen niet in hun kracht komen te staan.

Er is gelukkig een kanteling te zien in het bedrijfsleven waarbij organisaties een ‘strengths-based development’  ofwel een ‘sterke punten benadering’ gebruiken. Een focus op het ontwikkelen van sterke punten van medewerkers resulteert o.a. in:

  • minder ziekteverzuim,
  • minder personeelsverloop,
  • betere prestaties en
  • hogere medewerkersbetrokkenheid.

Een sterke punten benadering biedt een positieve en inspirerende aanpak voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en wordt steeds vaker met succes in het bedrijfsleven toegepast. Door het (h)erkennen, ontwikkelen en inzetten van sterke punten wordt kracht optimaal benut.

Het vita-team van Vitalogisch gaat graag het gesprek met u aan over de duurzame inzetbaarheid en het persoonlijk leiderschap van uw medewerkers. Neem vrijblijvend contact op met één van de leden van het vita-team.