Door ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en globalisering veranderen of verdwijnen banen en ontstaan er nieuwe banen. Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstaat werkloosheid en krappe kansen op de arbeidsmarkt. Werknemers en werkzoekenden zullen zich moeten blijven ontwikkelen willen ze duurzaam  aan de arbeidsmarkt kunnen blijven deelnemen. Meer dan ooit tevoren zal levenslang leren een focus worden in onze loopbaan.

Een rapport van de VN uit 2016 voorspelde dat in de komende decennia twee derde van de banen in ontwikkelingslanden overgenomen zal worden door robots. Het gaat hoofdzakelijk om landbouw- en fabrieksarbeid, alsook om werk in de transport- en schoonmaaksector. Maar ook in het hoger geschoolde arbeid als management, ICT, journalistiek en onderwijs tot zelfs acteerwerk wordt de mens door machine vervangen.

Het nieuwe Leven Lang Ontwikkelen-programma (LLO) moet volgens het kabinet oplossingen bieden voor de snel groeiende gig-economy, waar vaste banen plaats maken voor kort lopende klussen. Vanaf 2020 wordt er in totaal 218 miljoen euro beschikbaar gesteld en daarvoor kan iedereen op de arbeidsmarkt in aanmerking komen. Gebruikmakend van een  zogenaamde Individuele leer- en ontwikkelrekening wordt er geld gestort voor de werknemer die aan bepaalde voorwaarden voldoet. En ook mensen met een uitkering worden door de Individuele leer- en ontwikkelrekening gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen of om te scholen.

In een kennismaatschappij zijn goed opgeleide werknemers immers een beslissende factor in het succes van een bedrijf. En daar is een breed gedragen positieve leercultuur noodzakelijk voor. Een cultuur waarbij leren gedurende het werkende leven vanzelfsprekend is en waarbij er continue aandacht bestaat voor het op peil houden van kennis en vaardigheden. Waar werkgevers en opdrachtgevers lerende organisaties worden en werkenden en werkzoekenden verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en loopbaan.

Daarnaast kan scholing niet alleen bijdragen aan kansen op de arbeidsmarkt maar ook het voorkomen van werkloosheid als gevolg van deze ontwikkelingen. Werkenden hebben de opgave gezond en productief aan de slag te kunnen blijven tot aan hun pensioen. Dit is volgens de ministers Koolmees en van Engelshoven zowel in het belang voor de productiviteit als de innovatiekracht van de economie.

In het plan van de ministers van sociale zaken en werkgelegenheid en van onderwijs, cultuur en wetenschap staat niet beschreven of we ook fouten mogen maken waarvan we leren. Laten we ervan uit gaan dat dat vanzelfsprekend is, want ook in het maken van fouten zit een enorm leerpotentieel.

Wil je meer weten over hoe jij je werknemers kunt motiveren en faciliteren in een leven lang leren? Neem dan contact met ons op via info@vitalogisch.nl.