Maak gebruik van wat er al is en laat (dagelijkse) processen in je voordeel werken!

Welk team wordt er nou niet blij van: werken met meer energie, gezonde werkdruk en een positieve werkomgeving?
Dat is mooi gezegd, maar hoe krijg je dat voor elkaar en hoe behoud je deze vibe? Ook wanneer de tijd nog niet daar is voor grote trajecten?
Vergroot de energie binnen jullie team door gebruik te maken van wat er al is: huidige (dagelijkse) processen.

Bij procesoptimalisatie denken we meestal over het verbeteren van de efficiëntie wat resulteert in tijdwinst en kostenbesparing. Minder vaak wordt de link gelegd dat (dagelijkse) werkprocessen kunnen bijdragen aan meer energie binnen het team. Laat deze processen in je voordeel werken door ze zo in te richten dat ze aansluiten bij: het vergroten van autonomie en zelfregie, meer duidelijkheid geven over doelstellingen, het verkleinen van inefficiënties, betere werk-privé balans, enzovoort.

Een team wat met meer energie werkt, draagt onder andere bij aan:

  • Een fijne werkomgeving
  • Organisatie betrokkenheid
  • Loyaliteit en minder ongewenst verloop
  • Meer productiviteit en verhoogde prestaties
  • Meer zelfregie
  • Minder fouten
  • Positieve werksfeer
  • Minder verzuim

Indirect draagt het optimaliseren van (dagelijkse) werkprocessen bij aan tijdswinst en/of besparing van geld.

Hebben jullie de wens om de verschuiving te maken van werken in een negatieve spiraal naar werken met positieve energie?

Creëer de verschuiving door het aanpassen van jullie strategie en Make it: A way of working! Breng als team in kaart wat jullie energielekken binnen de huidige (dagelijkse) processen zijn. Waarom kost dit energie? Hebben jullie hier invloed op? Willen jullie hier verandering in aanbrengen? Hoe willen jullie hier verandering in aanbrengen?

Door als team dit vraagstuk op te pakken ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid, kan het team doelen opstellen die passen bij de wensen en mogelijkheden. Dit zorgt voor draagvlak en door een koppeling te maken met de praktijk ontstaat er borging.

Wil je meer weten hoe je als leidinggevende of organisatie de energie binnen het team kunt vergroten? Neem contact op met thijsje@vitalogisch.nl of via info@vitalogisch.nl Het is onze missie en passie om werkend Nederland vitaler te maken. Dus ook Thijsje denkt graag met je mee!

Thijsje van Genderen - Vitalogisch

Thijsje van Genderen
thijsje@vitalogisch.nl
06- 18 07 76 38