Vitaal Bedrijf heeft op 14 juni j.l. bevestigd dat Vitalogisch één van de eerste 7 PIA’s | Partner Integrale Aanpak zijn van Vitaal Bedrijf. Ook Fire Up, Seppworks, Holland Fit, Health Coach Program, HAN Seneca en Buro Vitaal zijn hiervoor geselecteerd. Meer hierover is te zien op www.vitaalbedrijf.info onder de menu’s ‘Ons aanbod’ en ‘Partners’.

Integrale aanpak
Het begrip integrale aanpak kent verschillende definities;
Eén daarvan is het succesvol invoeren van activiteiten op het niveau van het individu én op het
niveau van de organisatie op tenminste 2 leefstijlfactoren. (WorkTowards Vitality aanpak; RIVM)
Bij Vitaal bedrijf gaan ze nog een stap verder. Daar kenmerkt het begrip van een integrale aanpak zich
door het overstijgen van het niveau van de leefstijlfactoren. Een integrale aanpak kenmerkt zich door
interventies en/of adviezen die juist ook op management-/beleidsniveau op verandering inzetten. De
aanpak (en de expertise) van de partner met een integrale aanpak gaat tot en met het beïnvloeden
van HR-, Arbo-, duurzame inzetbaarheid-, vitaliteitsbeleid en het bestuur van de MKB-onderneming.

Audit
Na een uitgebreide audit die bestond uit een vragenlijst, beoordeling van een strategisch rapport van ons en een bedrijfsbezoek is Vitaal Bedrijf tot deze erkenning voor Vitalogisch gekomen. Als aanvullende terugkoppeling hebben we onderstaande van Jan Willem Landré, René Lipsch en Hans Arends ontvangen:

“Vitalogisch is enerzijds een opleidingsinstituut voor Vitalogen (een relatief jonge beroepsgroep). Anderzijds is Vitalogisch ook aanbieder van strategisch vitaliteitsmanagement. Vitalogisch maakt hierbij gebruik van een eigen ontwikkelde integraal vitaliteitsmodel: de vitaliteitsschijf van vijf. Deze is gebaseerd op wijsheden uit de oudheid.

Het aanbod van vitaliteitsdiensten wordt creatief vormgegeven. Na een analysefase wordt er een voorgerecht (inspireren en activeren), hoofdgerecht (vitaliseren en realiseren) en nagerecht (analyseren en agenderen) aangeboden. Hiermee werkt Vitalogisch steeds met een wisselend team van eigen vitalogen en partners waardoor ze sterk zijn in het op maat maken van hun aanbod.”

Wij zijn blij met deze onderscheidende erkenning vanuit een prachtig partnernetwerk van 350 aangesloten partners!