Organisaties die de vitaliteit onder medewerkers willen bevorderen, kunnen dit doen door te sturen op leiderschap. Afhankelijk van de organisatiestructuur, hiërarchisch of plat, kan deze weg bewandeld worden op verschillende niveaus. Op het niveau van het individu, de leidinggevende en het management. Door op alle niveaus vitaliteit en leiderschap te bevorderen, wordt ‘vitaal leiderschap’ een gemeenschappelijke waarde die door de gehele organisatie wordt uitgedragen.

Persoonlijk leiderschap

Elke medewerker draagt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen vitaliteit. Medewerkers kunnen zelf veel doen om vitaal en inzetbaar te zijn en te blijven. En vitaliteit gaat niet alleen over gezond blijven maar minstens zo belangrijk is het ervaren van werkplezier en zingeving. Bij problemen getuigt het bovendien van zelfleiderschap als de medewerker ook hulp inroept van anderen. Bijvoorbeeld van de leidinggevende als werk-privébalans uit evenwicht dreigt te raken. Of het inschakelen van een HR-verantwoordelijke bij persoonlijke of professionele loopbaanontwikkeling. Zowel organisaties als medewerkers hebben dan ook belang bij het stimuleren en nemen van zelfregie. Door het versterken van persoonlijk leiderschap vergroten medewerkers hun zelfkennis en onafhankelijkheid. Dit stelt hen in staat zichzelf beter te doorgronden, richting te geven aan privé- en beroepsmatige leven en hierin weloverwogen keuzes te maken.

Leiderschap van de leidinggevende

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een leidinggevende sterke invloed heeft op de vitaliteit en prestaties van medewerkers. Met name leidinggevenden die de kar trekken zonder dat ze de vaardigheden bezitten of de ruimte krijgen om een positieve impact te hebben op de vitaliteit in hun team. Hierdoor komt de vitaliteit op individueel, leidinggevend en organisatieniveau onder druk te staan. Voor leidinggevenden is het van belang om te kunnen beschikken over diverse HR-instrumenten om vitaliteit te bevorderen. Dat zij ruimte krijgen om samenwerking in hun team te stimuleren en medewerkers persoonlijke aandacht kunnen geven. Door hierin te investeren krijgen leidinggevenden hun medewerkers ook makkelijker mee bij veranderingen in de organisatie.
Daarnaast moeten ook leidinggevenden zelf gefaciliteerd worden om een vitale leider te kunnen zijn. Door enerzijds het beschikbaar stellen van middelen en anderzijds in het verkrijgen van handvatten en vaardigheden om een invulling te kunnen geven aan vitaal leiderschap.

Leiderschap op management- en bestuursniveau

Het management, niet alleen leidinggevenden maar ook bestuurders, kunnen een doorslaggevende factor zijn voor vitaliteit binnen een organisatie. Van bestuurders wordt verwacht dat zij de leidinggevenden de benodigde bagage en hulpmiddelen geven om de vitaliteit van hun medewerkers te bevorderen. Bovendien getuigt het van goed werkgeverschap als organisaties vitaliteit hoog op de agenda hebben staan en hier ook een oprechte invulling aan geven. Geen eenmalige vitaliteitsactiviteit maar een integraal onderdeel laten zijn van het organisatiebeleid. Hun handelen, voorbeeldgedrag en ondersteuning is dan ook van grote invloed op het creëren van een vitale organisatie. Een organisatie waarin iedereen op elk niveau wordt gestimuleerd meer energie, motivatie en veerkracht uit zichzelf en hun team te halen door leiderschap te nemen.

Masterclasses Vitaal Leiderschap

Werk jij als leidinggevende, bestuurder en/of HR-professional en wil je jouw impact op het ontwikkelen van een vitale organisatie en vitale medewerkers vergroten? Volg dan een van de Masterclasses van de Vitacademie. Naast de geaccrediteerde opleiding tot Vitaloog®, heeft de Vitacademie haar opleidingsaanbod uitgebreid met nieuwe verdiepingsmodules en masterclasses. Benieuwd naar de Masterclasses op gebied van persoonlijk leiderschap en versterken van vitaal leiderschap? Kijk dan snel op www.vitacademie.nl

Programma  (Virtueel) Vitaal Leiderschap

De tijd waarin we leven, vraagt om steeds meer leidinggeven op afstand en van medewerkers eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Dus wil je het eigenaarschap bij je medewerkers vergroten? Creëer dan een context waarin mensen zich veilig voelen en alles durven te zeggen. Aan jou als vitaal leider dus de taak om een klimaat te creëren waarin mensen helemaal zichzelf durven zijn. Wat daar voor nodig is? Verbinding en vertrouwen!

Hoe je een stimulerende context creëert waarin medewerkers zelf de regie durven te nemen over hun leven en loopbaan leer je in het programma (Virtueel) Vitaal Leiderschap. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over dit unieke en effectief bewezen programma (Virtueel) Vitaal Leiderschap voor leidinggevenden.