Iedere organisatie is gebaat bij vitale medewerkers die gemotiveerd, veerkrachtig en productief zijn en weinig verzuimen. Steeds meer bedrijven investeren daarom flink in vitaliteitsprogramma’s. Dat is ook niet verwonderlijk omdat het eenvoudigweg loont. Toch is er nog veel winst te behalen op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 

Vitaliteit = prioriteit

Vitaliteit, ofwel levenskracht en levensenergie. Het onderwerp houdt menig bedrijf bezig. Menig leidinggevende en HR-professional lijkt te worstelen met de juiste aanpak. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers lekker in hun vel zitten, met plezier hun werk doen, flexibel met veranderingen om gaan en een fijne cadans tussen werk en privé hebben. Kortom: voldoende energie hebben voor zowel in hun privéleven als op het werk. En ja, een medewerker heeft hierin zelf een grote verantwoordelijkheid. Alleen is vitaliteit allang geen verantwoordelijkheid meer van uitsluitend de medewerker. Om een vitaliteitsprogramma te laten slagen, moet het door de hele organisatie worden gedragen. Een kernwaarde zijn die binnen de gehele organisatie gezamenlijk beleefd en gecreëerd wordt.

Maatwerk

Alle bedrijven worden in deze tijd geconfronteerd met vitaliteitsuitdagingen. Denk alleen al aan toenemende stress- en burn-out klachten en grijs verzuim. Maar ook aan langer doorwerken, flexibelere arbeidsverhoudingen, arbeidsmarktkrapte en steeds sneller veranderende processen. Dit heeft invloed op de behoeften en verwachtingen van werkgevers en werknemers ten aanzien van vitaliteit en inzetbaarheid. Dat vitaliteit verder gaat dan gezonde voeding en beweging is inmiddels wel bekend. Minstens zo belangrijk is het ervaren van zingeving in het werk en het kunnen ontwikkelen en behouden van talenten. Net als het verkrijgen van vertrouwen, autonomie en eigenaarschap. De aanpak van vitaliteitstrajectenis voor elke organisatie dan ook anders evenals de precieze invulling voor iedere medewerker.

Win-win situatie

Vitale medewerkers zijn cruciaal voor het succes van een organisatie. Immers een organisatie is zo vitaal en gezond als haar medewerkers. De vraag is dan ook niet óf maar waar steken werkgever én werknemer energie in en wat krijgen ze er voor terug. Door de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers te ondersteunen, stimuleer je dat ze ook op de langere termijn een positieve bijdrage kunnen blijven leveren. Daarnaast zijn vitale medewerkers beter bestand tegen ziektes en weten ze hun talenten te benutten. Met als resultaat dat ze meer uit hun loopbaan en privéleven kunnen halen. Hiertegenover staat dat organisaties beter kunnen innoveren en een hoger rendement kunnen realiseren.

Nationale Vitaliteitsweek: doe mee!

Zie vitaliteit niet als een eenmalige actie of als kostenpost. Investeren in menselijk kapitaal verdiend zich terug.Werken aan vitaliteit vergt wel inspanning, discipline en voortdurende bewuste aandacht, zowel op individueel als op organisatieniveau. Er zijn verschillende manieren om met vitaliteit aan de slag te gaan. En de blije boodschap is dat je zelfs met eenvoudige maatregelen al veel kan bereiken. Wil je hiermee aan de slag, inspiratie op doen of ben je benieuwd welke activiteiten andere bedrijven organiseren op gebied van vitaliteit en werkgeluk, kijk dan op www.nationalevitaliteitsweek.nl en neem de regie. De Nationale Vitaliteitsweek die van 23 t/m 27 september a.s. plaatsvindt, is hét moment om aan je medewerkers en klanten te laten zien dat je van vitaliteit een prioriteit maakt!

Wat ga jij aanpakken om de dagelijkse energie van jouw talenten op de werkvloer te vergroten?

Vitalogisch kan je daarbij helpen en biedt verschillende programma’s om medewerkers, teams en organisaties hierin te adviseren en te ondersteunen. Nieuwsgierig naar ons aanbod, zie www.vitalogisch.nl