Subsidie MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden). Met de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kunnen mensen met zware beroepen eerder met pensioen. Het grootste deel, deze  MDIEU (Maatregel Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden) is bestemd voor allerlei interventies om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Thema’s Duurzame Inzetbaarheid
De DI-thema’s die we binnen deze subsidieregeling onderscheiden:
a) het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen;
b) het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen;
c) een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren;
d) de bewustwording bij werkenden bevorderen – zowel van duurzame inzetbaarheid als van de eigen regie op de loopbaan.

In de menukaart van het Ministerie vindt u talloze voorbeelden van interventies in deze vier thema’s.

Enkele voorbeelden van subsidiabele activiteiten
Vrijwel alle diensten en producten van Vitalogisch kunnen worden vergoed uit deze subsidiepot.

 • meting en advies: ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen, inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee;
 • programma’s: activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
 • opleiding & projectmanagement: opzetten van een infrastructuur om duurzame inzetbaarheid structureel te bevorderen;
  • een communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
 • training & coaching: een kortdurende training van of workshops voor groepen; monitoring en evaluatie.

Mogelijke aanbieders van DI-activiteiten
Aan onderstaande aanbieders kunt u denken bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzame inzetbaarheidsactiviteiten:

 • Onderwijsinstellingen zoals hogescholen, praktijkonderwijs en mbo-instellingen (zoals de Vitacademie)
 • Bureaus gespecialiseerd in Vitaliteit en Gezondheid (zoals Vitalogisch)
 • Psychologen-, revalidatie- en fysiotherapie praktijken (zoals enkele vitalogen van het NGvV)
 • Gecertificeerde trainingsbureaus (zoals Vitalogisch)

Mogelijke DI-specialisten
Hieronder vindt u een overzicht van specialisten die u kunnen helpen bij het vormgeven van duurzame
inzetbaarheidsactiviteiten:

 • Vitalogen
 • Burn-out coaches
 • Leefstijl- en vitaliteitscoaches
 • Ergonomisch adviseurs/therapeuten
 • Preventiemedewerkers
 • Inzetbaarheidscoaches
 • Trainers
 • Organisatieadviseurs

Subsidie aanvragen!
Subsidie aanvragen kunnen vanaf 1 juni 2021 ingediend worden. Let op: Bestaande/lopende projecten of programma’s die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid (bijvoorbeeld campagnes, voorlichtingsactiviteiten of onderzoek) komen ook in aanmerking voor subsidie als ze worden geïntensiveerd, bestendigd of verrijkt.

De gelden worden beschikbaar gesteld aan de samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers.
Neem dus contact op met het samenwerkingsverband in uw branche.

Meer weten over de regeling?
Ga naar de website van het Ministerie van SZW of neem contact met ons op voor de mogelijkheden via Vitalogisch? Mail: info@vitalogisch.nl of bel met ons secretariaat: 040-2824711